Xóa inline style CSS bằng jQuery

| Tin mới | Tag:

Mấy hôm trước, khi mình đang làm cho Accordion responsive ở màn hình mobile thì gặp phải một vấn đề: Làm thế nào để xóa inline style CSS của một element?!

Ví dụ:

Thẻ div cần xóa style
XHTML

<div id=”box” style=”width: 100px; height: 100px; background-color: #bada55;”></div>

1

<div id=”box” style=”width: 100px; height: 100px; background-color: #bada55;”></div>

Bây giờ, mình muốn xóa chỉ thuộc tính width của thẻ div#box này! Nhờ jQuery mà điều đó có thể thực hiện một các dễ dàng. Ta chỉ cần đặt giá trị width là một chuỗi rỗng.

Xóa thuộc tính Width của #box
JavaScript

jQuery(‘#box’).css(‘width’, ”);

1

jQuery(‘#box’).css(‘width’, ”);

Hoặc ta có thể thể dùng JavaScript để xóa.

Xóa inline CSS bằng JavaScript

document.getElementById(‘box’).style.width = ”;

1

document.getElementById(‘box’).style.width = ”;

Okie, vấn đề đã được giải quyết 😀

Bạn có thể thử luôn dưới đây 😉

 

Bình luận
0

Bình luận