Xen ti mét khối, Đề xi mét khối – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Đơn vị đo thể tích sách toán lớp 5

Chú ý:

– Xăng-ti-mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1cm. Xăng-ti-mét khối viết tắt là cm^3 .

– Đề-xi-mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1dm. Đề-xi-mét khối viết tắt là dm^3 .

1. Viết vào ô trống (theo mẫu):

>> Xem đáp án tại đây.

2. Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a) 1 dm^3 = ….cm^3

5,8 dm^3 = ….cm^3

375 dm^3 = ….cm^3

4545dm^3 = …..cm^3

b) 2000 cm^3 = …..dm^3

490 000 dm^3 = ……cm^3

154 000 cm^3 = …..dm^3

5100 cm^3 = …..dm^3

>> Xem đáp án tại đây.

Xem thêm Mét khối tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận