Viết các số đo dưới dạng số thập phân – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Viết các số đo dưới dạng số thập phân

1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8m 6dm = ….m,

Loading…

b) 2dm 2cm = …dm,

c) 3cm 7cm =…m,

d) 23m 13cm = …m

>>Xem đáp án tại đây.

2. Viết số các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là mét:

3m 4dm; 2m 5cm; 21m 36cm.

b) Có đơn vị đo là đề- xi- mét:

8dm 7cm; 4dm 32mm; 73mm.

>>Xem đáp án tại đây.

3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5km 302m= …km;

b) 5km 75m = ..km;

c) 302m =….km

>>Xem đáp án tại đây.

Xem thêm tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận