Viết bài tập làm văn số 6 lớp 9: Nghị luận văn học( Làm ở nhà)

Bài gồm 2 phần:Kiến thức trọng tâmCác bài văn mẫu của tất cả các đềA. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM Nghị luận văn học là một dạng nghị luận mà các vấn đề đưa ra bàn luận là các vấn đề về văn học: tác phẩm, tác giả, thời đại văn học,… 1.Mở bài:Giới thiệu vài nét lớn về tác giả.Giới thiệu hoàn cảnh ra đời tác phẩm, xuất xứ tác phẩm.Giới thiệu luận đề cần giải quyết....

Có thể bạn quan tâm:

Bài gồm 2 phần:

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Nghị luận văn học là một dạng nghị luận mà các vấn đề đưa ra bàn luận là các vấn đề về văn học: tác phẩm, tác giả, thời đại văn học,…

1.Mở bài:

2.Thân bài:

a. Khái quát đầu: giới thiệu sơ qua về tác phẩm và nội dung được đề cập tới: Hoàn cảnh sáng tác,nội dung, ý nghĩa, giải thích nhận định( nếu có)

b. Phân tích, chững minh thông qua những dẫn chứng trong bài:

3. Kết bài:

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: