Viết bài tập làm văn số 6 lớp 9: Nghị luận văn học( Làm ở nhà)

| Tin mới | Tag:

Bài gồm 2 phần:

  • Kiến thức trọng tâm
  • Các bài văn mẫu của tất cả các đề

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Nghị luận văn học là một dạng nghị luận mà các vấn đề đưa ra bàn luận là các vấn đề về văn học: tác phẩm, tác giả, thời đại văn học,…

1.Mở bài:

  • Giới thiệu vài nét lớn về tác giả.
  • Giới thiệu hoàn cảnh ra đời tác phẩm, xuất xứ tác phẩm.
  • Giới thiệu luận đề cần giải quyết. (cần bám sát đề bài để giới thiệu lau65n đề cho rõ ràng, chính xác. Luận đề cần dẫn lại nguyên văn yêu cầu của đề).

2.Thân bài:

a. Khái quát đầu: giới thiệu sơ qua về tác phẩm và nội dung được đề cập tới: Hoàn cảnh sáng tác,nội dung, ý nghĩa, giải thích nhận định( nếu có)

b. Phân tích, chững minh thông qua những dẫn chứng trong bài:

  • Nêu luận điểm 1 – luận cứ 1 – luận cứ 2,…(Các luận điểm, luận cứ này chính là các ý 1,2,3…ý a, ýb,..mà các thầy cô đã giảng dạy trong bài học về tác phẩm ấy). Học sinh cần chỉ ra giá trị nội dung thứ nhất là gì, trong đó chứa đựng giá trị nghệ thuật gì?, giá trị tư tưởng tình cảm gì?,…
  • Nêu luận điểm 2 – luận cứ 1 – luận cứ 2,…Cần chỉ ra giá trị nội dung thứ 2, trong đó chứa đựng giá trị nghệ thuật gì, giá trị tư tưởng tình cảm
  • Nhận định chung: khc sâu giá trị tư tưởng – chỉ ra thành công về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm (so sánh với các tác phẩm khác cùng thời) và nêu hạn chế của nó (nếu có).

3. Kết bài:

  • Khẳng định giá trị văn học của tác phẩm ở 2 mặt nội dung và nghệ thuật.
  • Sau khi đã có dàn ý, học sinh cần phải biết dựng đoạn dựa theo các luận điểm vừa tìm ra.

Bình luận
0

Bình luận