Viết bài làm văn số 6 lớp 10: thuyết minh văn học (Bài làm ở nhà)

Bài viết gồm 2 phần:Kiến thức lý thuyếtBài văn mẫu tất cả các đềA. Kiến thức trọng tâm 1. Thế nào là văn thuyết minh?Đề văn thuyết minh nêu các đối tượng để người làm bài trình bày tri thức về chúng.Để làm bài văn thuyết minh, cần tìm hiểu kĩ đối tượng thuyết minh, xác định rõ phạm vi tri thức về đối tượng đó; sử dụng phương pháp thuyết minh thích hợp, ngôn từ chính...

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết gồm 2 phần:

A. Kiến thức trọng tâm

1. Thế nào là văn thuyết minh?

2. Các phương pháp thuyết minh

3. Cách làm bài văn thuyết minh

Ngày 17/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: