Viết bài làm văn số 6 lớp 10: thuyết minh văn học (Bài làm ở nhà)

| Tin mới | Tag:

Bài viết gồm 2 phần:

 • Kiến thức lý thuyết
 • Bài văn mẫu tất cả các đề

A. Kiến thức trọng tâm

1. Thế nào là văn thuyết minh?

 • Đề văn thuyết minh nêu các đối tượng để người làm bài trình bày tri thức về chúng.
 • Để làm bài văn thuyết minh, cần tìm hiểu kĩ đối tượng thuyết minh, xác định rõ phạm vi tri thức về đối tượng đó; sử dụng phương pháp thuyết minh thích hợp, ngôn từ chính xác, dễ hiểu.
 • Bố cục bài văn thuyết minh thường có ba phần:
  • Mở bài: giới thiệu đối tượng thuyết minh
  • Thân bài: trình bày cấu tạo, các đặc điểm, lợi ích… của đối tượng
  • Kết bài: bày tỏ thái độ đối với đối tượng

2. Các phương pháp thuyết minh

 • Phương pháp nêu định nghĩa
 • Phương pháp liệt kê
 • Phương pháp nêu ví dụ
 • Phương pháp dùng số liệu
 • Phương pháp so sánh
 • Phương pháp phân loại, phân tích

3. Cách làm bài văn thuyết minh

 • Bước 1:
  • Xác định đối tượng thuyết minh.
  • Sưu tầm, ghi chép và lựa chọn các tư liệu cho bài viết
  • Lựa chọn phương pháp thuyết minh phù hợp
  • Sử dụng ngôn từ chính xác, dễ hiểu để thuyết minh làm nổi bật các đặc điểm cơ bản của đối tượng.
 • Bước 2: Lập dàn ý
 • Bước 3: Viết bài văn thuyết minh

Bình luận
0

Bình luận