Unit 9 The body? (B. Faces)  trang 100-103 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 6

Unit 9 : The body? B.Faces *The aims and objectives: 1-The aims: By the end of the lesson , Sts will be able to know the name of parts of the face and describe them. + Know colors and use colors to describe things. 2- Objectives: a.Language focus *Vocabulary a face: mặt – hair (n) : tóc -an eye :mắt -a nose : mũi -a mouth : miệng -an ear: tai -lips : môi – tooth- teeth(n): răng * Grammar: Describing sentences: She has an oval face. b.Skills: Intergrated skill Bài 1. Listen and...

Có thể bạn quan tâm:

Unit 9 : The body?

B.Faces

*The aims and objectives:

1-The aims: By the end of the lesson , Sts will be able to know the name of parts of the face and describe them.

+ Know colors and use colors to describe things.

2- Objectives:

a.Language focus

*Vocabulary

a face: mặt

– hair (n) : tóc

-an eye :mắt

-a nose : mũi

-a mouth : miệng

-an ear: tai

-lips : môi

– tooth- teeth(n): răng

* Grammar: Describing sentences: She has an oval face.

b.Skills: Intergrated skill

Bài 1. Listen and repeat.(Lắng nghe và lặp lại.)

Click tại đây đề nghe:

Hair: tóc Eye: mắt Nose: mũi Mouth: miệng

Ear: tai Lips: đôi môi Teeth: răng

a) a round face: mặt tròn

b) an oval face: mặt trái xoan

c) full lips: đôi môi dày

d) thin lips: đôi môi mỏng

e) long hair: mái tóc dài

f) short hair: mái tóc ngắn

Bài 2. Listen and repeat. Colors.(Lắng nghe và lặp lại. Các màu sắc.)

Click tại đây đề nghe:

black: màu đen white: màu trắng gray: màu xám

red: màu đỏ orange: màu cam yellow: màu vàng

green: xanh lá cây blue: xanh da trời brown: màu nâu

purple: màu tía

Bài 3. Practice with a partner.(Thực hành với bạn học.)

Example

What color is her hair? It’s black.

What color are her eyes? They’re brown.

Gợi ý:

– What color is her hair? (Tóc cô ấy màu gì?)

It’s black. (Nó màu đen.)

– What color are her eyes? (Đôi mắt cô ấy màu gì?)

They’re brown. (Chúng màu nâu.)

– What color is her dress? (Chiếc áo đầm của cô ấy màu gì?)

It’s yellow, green and red. (Nó màu vàng, xanh lá cây và đỏ.)

– What color are her shoes? (Đôi giày cô ấy màu gì?)

They are green. (Chúng màu xanh lá cây.)

Bài 4. Listen and read.(Lắng nghe và đọc.)

Miss Chi is tall and thin. She has a round face.

She has long black hair. She has brown eyes.

She has a small nose.

She has full lips and small white teeth.

Hướng dẫn dịch:

Cô Chi cao và gầy.

Cô ấy có khuôn mặt tròn.

Cô ấy có mái tóc đen dài.

Cô ấy có đôi mắt màu nâu.

Cô ấy có cái mũi nhỏ.

Cô ấy có đôi môi đầy đặn và hàm răng trắng nhỏ.

Now ask and answer questions about Chi. (Bây giờ hỏi và trả lời các câu hỏi về cô Chi.)

Ví dụ:

Is Miss Chi’s face oval or round? => It’s round.

a) Is Miss Chi’s hair long or short?

=> It’s long.

b) What color is her hair?

=> It’s black.

c) What color are her eyes?

=> They’re brown.

d) Is her nose big or small?

=> It’s small.

e) Are her lips full or thin?

=> They’re full.

Bài 5. Listen.(Nghe.)

Write the letters of the pictuers in your exercise book. (Hãy viết các chữ cái tương ứng với các tranh vào vở bài tập của em.)

Click tại đây đề nghe:

1.- c) 2. – a) 3. – b) 4. – d)

Nội dung bài nghe:

1.He has short hair. He has a round face. He has a big nose. He has full lips.

(Cậu ấy có tóc ngắn. Cậu ấy mặt tròn. Cậu ấy mũi to. Cậu ấy có đôi môi dầy.)

2.He has short hair. He has an oval face. He has a small nose. He has thin lips.

(Ông ấy có tóc ngắn. Ông ấy có mặt trái xoan. Ông ấy có mũi nhỏ. Ông ấy có môi mỏng.)

3.She has long hair. She has an oval face. She has a big nose. She has thin lips.

(Cô ấy có tóc dài. Cô ấy có mặt trái xoan. Cô ấy có mũi to. Cô ấy có môi mỏng.)

4.She has long hair. She has a round face. She has a small nose. She has full lips.

(Bà ấy có tóc dài. Bà ấy có mặt tròn. Bà ấy có mũi nhỏ. Bà ấy có môi dầy.)

Bài 6. Play with words.(Chơi với chữ.)

Head and shoulders,

Knees and toes.

Knees and toes.

Head and shoulders,

Knees and toes.

Knees and toes.

Ears and eyes

And mouth and nose.

Head and shoulders,

Knees and toes.

Knees and toes.

Bài 7. Remember.(Ghi nhớ.)

Xem thêm : Unit 9 The body? (A. Parts of the body) trang 96-99 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 6

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: