Unit 9 Natural disasters (Getting started – Listen and Read) Trang 74 – 75 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9

Unit 9 Natural disasters Getting started – Listen and Read Objectives: By the end of the lesson, students will be able to get the information about weather from the weather forecast -Vocabulary: turn up: (v) [‘tə:n,ʌp] hếch (mũi) có thể kéo lên, điều chỉnh to lên (âm thanh) turn off : [‘tə:n,ɔf] con đường rẽ ra từ con đường chính expect : (v) [iks’pekt] mong chờ; trông mong; trông đợi thunderstorm (n) : [‘θʌndəstɔ:m] bão có...

Có thể bạn quan tâm:

Unit 9 Natural disasters

Getting started – Listen and Read

Objectives: By the end of the lesson, students will be able to get the information about weather from the weather forecast

-Vocabulary:

turn up: (v) [‘tə:n,ʌp] hếch (mũi) có thể kéo lên, điều chỉnh to lên (âm thanh)

turn off : [‘tə:n,ɔf] con đường rẽ ra từ con đường chính

expect : (v) [iks’pekt] mong chờ; trông mong; trông đợi

thunderstorm (n) : [‘θʌndəstɔ:m] bão có sấm sét và thường mưa to

Delta (n): [‘deltə] vùng châu thổ

just in case (n): phòng khi, lỡ khi

trust (v) : [trʌst] sự tín nhiệm, lòng tin, sự tin cậy

– Grammar structure: – Adverb clauses of concession .

– Relative pronouns and relative clauses (defining)

– to give and response to compliments.

Getting started

Match the pictures to the correct words. Then compare your answers with a partner. (Ghép tranh với các từ đúng. Sau đó so sánh câu trả lời của mình với câu trả lời của bạn khác.)

Unit 9 Trang 74 75 Tiếng Anh 9

Gợi ý:

(1) snowstorm: bão tuyết

(2) earthquake: động đất

(3) volcano: núi lửa

(4) typhoon: bão

Listen and read

Thuy is talking to her grandmother.

Thuy: Grandma, it’s the weather forecast on TV.

Grandma: Can you turn up the volume, Thuy?

Thuy: Yes, Grandma.

Weatherman: Here is tomorrow’s weather forecast. Ha Noi and areas to the north will be sunny. Ha Noi will have temperatures between 23°C and 27°C. It will be raining along the coast of Thanh Hoa. The south-central coast can expect thunderstorms.

Hue will experience temperatures between 25°C and 30°C. There will also be thunderstorms over the central highlands.

Areas around the Cuu Long Delta can expect clouds during the day. Ho Chi Minh City’s temperatures will be between 27°C and 35°C.

Thuy: That’s all. Grandma.

Grandma: Thank you, dear. What are you doing?

Thuy: I’m preparing for a picnic with some old friends of mine. We haven’t met since we left school. We’re going to a park on the other side of the river.

Grandma: Don’t forget to bring along a raincoat.

Thuy: But Grandma, the forecast says it’ll be sunny.

Grandma: I never trust weather forecasts.

Thuy: You don’t miss a single one on TV, do you?

Grandma: But I like watching them, dear.

Thuy: Alright Grandma, I’ll bring a raincoat just in case. I hope my friends won’t laugh at me.

Hướng dẫn dịch:

Thúy đang nói chuyện với bà.

Thúy: Bà ạ, đó là dự báo thời tiết trên tivi.

Bà: Thúy, cháu vặn âm thanh to lên giùm bà.

Thúy: Vâng, thưa bà.

Người dự báo thời tiết: Đây là dự báo thời tiết ngày mai. Hà Nội và khu vực phía bắc sẽ có nắng. Hà Nội sẽ có nhiệt độ khoảng 23 và 27 độ C. Trời sẽ mưa dọc theo bờ biển Thanh Hóa. Bờ biển ở Nam Trung Bộ sẽ có bão với sấm sét khắp vùng cao nguyên miền trung. Các khu vực vùng châu thổ sông Cửu Long có thể có nhiều mây vào ban ngày. Nhiệt độ ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ khoảng giữa 27 và 35 độ C.

Thúy: Bà ạ, hết rồi ạ.

Bà: Cảm ơn cháu. Cháu đang làm gì đấy?

Thúy: Cháu đang chuẩn bị một cuộc dã ngoại với vài bạn của cháu. Chúng cháu đã không gặp nhau từ khi rời ghế nhà trường. Chúng cháu sẽ đến công viên ở bờ sông bên kia.

Bà: Các cháu đừng quên mang theo áo mưa nhé?

Thúy: Nhưng bà ạ, dự báo thời tiết nói trời sẽ nắng.

Bà: Bà không bao giờ tin dự báo thời tiết.

Thúy: Nhưng bà đã không bỏ qua tin dự báo thời tiết nào, phải không?

Bà: Vì bà thích xem chúng, cháu à.

Thúy: Vâng thưa bà, cháu sẽ mang theo áo mưa dự phòng. Cháu hi vọng các bạn sẽ không cười nhạo cháu.

a) Practice the dialogue in a group of three. (Thực hành đoạn hội thoại với một nhóm ba người.)

b) Fill in each blank with one word or phrase from the dialogue. (Điền vào mỗi chỗ trống một từ hoặc cụm từ thích hợp ở trong đoạn hội thoại trên.)

1. Thuy’s grandmother wants her to turn up the volume on TV because she wants to listen to the weather forecasts.

2. It will be rainy along the coast of Thanh Hoa.

3. The south-central coast will experience thunderstorms.

4. Ho Chi Minh City will experience temperatures between 27oC and 35oC.

5. Although Thuy’s grandmother doesn’t trust weather forecasts, she likes watching them.

Xem thêm : Unit 8 Language Focus (Language Focus) Trang 70-71-72-73 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: