Unit 9  At home and away? (A. A holiday in Nha Trang)  trang 86-91 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 7

Unit 9 : At home and away? A.A holiday in Nha Trang I.Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to: -Talk about past events. -Talk about past experiences. II.Language contents: -Grammar: Past simple tense with irregular verbs. -Vocabulary: -wonderful (a) -aquarium(n) -gift(n) -souvenir (n) Bài 1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.) Click tại đây để...

Có thể bạn quan tâm:

Unit 9 : At home and away?

A.A holiday in Nha Trang

I.Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to:

-Talk about past events.

-Talk about past experiences.

II.Language contents:

-Grammar: Past simple tense with irregular verbs.

-Vocabulary:

-wonderful (a)

-aquarium(n)

-gift(n)

-souvenir (n)

Bài 1. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.)

Click tại đây để nghe:

Liz is talking to Ba about her recent vacation in Nha Trang. ((Liz đang nói với Ba về kì nghỉ gần đây của cô ấy ở Nha Trang.))

Hướng dẫn dịch:

Ba: Chào Liz. Mừng bạn đã trở về.

Liz: Chào Ba. Bạn khoẻ chứ?

Ba: Mình khỏe, cám ơn. Kỳ nghỉ của bạn ở Nha Trang thế nào?

Liz: Tuyệt lắm! Mình rất vui.

Ba: Bạn nghĩ gì về Nha Trang?

Liz: Ồ, Nha Trang đẹp lắm. Người dân ở đấy rất thân thiện. Thức ăn ngon, nhưng hầu hết mọi thứ đều không rẻ. Chúng khá đắt.

Ba: Bạn đã đi thăm những nơi nào?

Liz: Bố mẹ mình đưa mình đến Tháp Chàm và hồ cá Trí Nguyên.

Ba: Bạn có mua quà lưu niệm ở Nha Trang không?

Liz: Có chứ. Mình mua nhiều món quà khác nhau cho các bạn mình ở Mỹ.

Ba: Bạn có thấy mệt sau chuyến đi không?

Liz: Không đâu. Mình rất vui thích.

Now answer. Number the sentences. (Bây giờ trả lời. Đánh số các câu.)

1.Liz talked to Ba about her vacation.

2.Liz went to Nha Trang.

3.Liz visited Tri Nguyen Aquarium.

4.Liz bought souvenirs.

5.Liz returned to Ha Noi.

Bài 2. Listen and read. Then answer the questions.

(Nghe và đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn dịch:

Liz và bố mẹ cô đến hồ cá Trí Nguyên ở Nha Trang. Họ xem cá mập, cá heo và rùa biển. Họ xem rất nhiều loại cá khác nhau. Liz nghĩ những con cá nhỏ với đủ màu sắc là đẹp nhất.

Có một cửa hàng đồ lưu niệm ở gần lối ra của hồ cá. Ông Robinson mua cho Liz cái mũ lưỡi trai. Trên mũ có hình con cá heo. Liz đội mũ ấy suốt. Bà Robinson mua một tấm tranh lớn. Bà dán nó lên tường ở nhà.

Sau khi đi thăm hồ cá, gia đình ông Robinson đến quầy ăn để ăn trưa. Ông và bà Robinson ăn cá và cua. Liz nhìn những con cá. Cô nhớ những con cá xinh đẹp ở hồ. Cô ăn mì thay vì ăn cá.

Trả lời câu hỏi:

a) Who went to the aquarium with Liz? (Ai đi đến hồ cá với Liz?)

=> Her parents went to the aquarium with her.

b) What did the Robinsons see there? (Gia đình Robinson đã xem xem gì ở đó?)

=> They saw sharks, dolphins, turtles and many different types of fish.

c) What did they buy in the souvenir shop? (Họ đã mua gì ở cửa hàng bán đồ lưu niệm?)

=> They bought a cap and a poster.

d) Did Liz like the cap? Which sentence tells you this? (Liz có thích chiếc mua không? Câu nào cho bạn biết điều này?)

=> Yes, she did. She wore it all day.

e) Do Mr. and Mrs. Robinson like to eat seafood? How do you know? (Ông bà Robinson có thích ăn hải sản không? Làm sao bạn biết?)

=> Yes, they did. They ate fish and crab.

f) Why did Liz eat noodles for lunch? (Tại sao Liz ăn mì cho bữa trưa?)

=> Because she remembered the colorful small fish in the aquarium.

Now tell the story of Liz’s trip to Tri Nguyen Aquarium. Begin with: (Bây giờ kể câu chuyện về chuyến đi của Liz tới hồ cá Trí Nguyễn. Bắt đầu với:)

a) The Robinson family went to Tri Nguven Aquarium.

b) They saw many different types of fish.

c) They went to the souvenir shop.

d) Mrs. Robinson bought a poster and Mr. Robinson bought a cap with a picture of a dolphin on it.

e) They had lunch at a foodstall. Mr. and Mrs. Robinson ate seafood, but Liz didn’t. She ate noodie instead.

Bài 3. Listen. Write the letter of the sentences you hear.

(Nghe. Viết mẫu tự của các câu bạn nghe được.)

Click tại đây để nghe:

b) The Robinsons returned to Ha Noi by bus.

d) This was the first time Liz saw the paddies.

e) They stopped at the restaurant for a short time.

h) Mrs. Robinson bought some food for Liz.

j) They arrived home in the evening.

Bài 4. Read Ba’s diary.(Đọc nhật kí của Ba.)

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn dịch:

Ngày 12 tháng 7

Hôm nay mình nói chuyện với Liz Robinson về kỳ nghỉ cùa bạn ấy ở Nha Trang. Liz là một trong những người bạn tốt của mình. Bạn ấy là người Mỹ. Liz và bố mẹ bạn ấy từ Mỹ đến Hà Nội năm nay. Ông Robinson làm việc ở một trường học tại Hà Nội. Ông ấy là giáo viên dạy tiếng Anh. Gia đình nhà Robinson thuê một căn hộ cạnh nhà mình.

Tuần rồi, gia đình nhà Robinson đã dọn đến căn hộ mới. Nó bên phía kia của Hà Nội. Mình nhớ bạn Liz nhưng bạn ấy sẽ đến thăm mình tuần tới. Liên lạc với nhau sẽ không khó lắm.

Liz khoảng tuổi mình. Chúng tôi thích chơi và nói chuyện cùng nhau. Mình dạy bạn ấy tiếng Việt. Chúng tôi đôi khi nói chuyện bằng tiếng Anh, đôi khi bằng tiếng Việt. Tiếng Anh của mình đang khá hơn nhiều.

Liz giúp mình sưu tập tem. Bạn ấy luôn cho mình những con tem từ các lá thư bạn ấy nhận được. Cô của bạn ấy ở New York cũng cho mình một số tem.

Tuần tới, bạn ấy sẽ đem cho mình vài con tem nữa và chúng tôi sẽ ăn tối cùng nhau.

Now make these sentences true. (Bây giờ sửa lại các câu sau cho đúng.)

Example:

Mr. Robinson came to Viet Nam on vacation.

=> Mr. Robinson came to Viet Nam to work.

a) Liz lived a long way from Ba.

=> Liz lived next door to Ba.

b) Liz learned Vietnamese in the USA.

=> Liz learns Vietnamese in Vietnam.

c) Liz collects stamps.

=> Liz doesn’t collect stamps.

d) Liz’s aunt lives in Viet Nam.

=> Liz’s aunt lives in New York.

e) The Robinsons moves to Ho Chi Minh City.

=> The Robinson didn’t move to Ho Chi Minh City. They moved to a new apartment in the other side of Ha Noi.

f) The Robinsons moved. Now Ba is happy.

=> The Robinson moved. Ba is not happy or sad because he and Liz can keep in touch.

g) Ba is never going to see Liz again.

=> Ba is going to see Liz again.

Bài 5. Play with words.

(Chơi với chữ.)

I walk to school every day.

I am walking there today.

I walk to school every day.

I walked there yesterday.

I go to the park every day.

I am going there today.

I go to the park every day.

I went there yesterday.

Hướng dẫn dịch:

Mỗi ngày tôi đi bộ đến trường.

Hôm nay tôi đang đi bộ đến đó.

Mỗi ngày tôi đi bộ đến trường.

Hôm qua tôi đang đi bộ đến đó.

Mỗi ngày tôi đi đến công viên.

Hôm nay tôi đang đi bộ đến đó.

Mỗi ngày tôi đi đến công viên.

Hôm qua tôi đang đi bộ đến đó.

Mỗi ngày tôi chơi đá bóng.

Hôm nay tôi đang chơi đá bóng.

Mỗi ngày tôi chơi đá bóng.

Hôm qua tôi chơi đá bóng.

Remember.(Ghi nhớ.)

Regular (Động từ có qui tắc) Irregular (Động từ bất qui tắc)

arrive – arrived be – was/were

help – helped eat – ate

remember – remembered have – had

rent – rented give – gave

return – returned go – went

talk – talked see – saw

send – sent

take – took

teach – taught

think – thought

Did you buy any souvenirs?

I bought lots of different gifts.

Xem thêm : Unit 8 Places? (B. At the post office) trang 83-85 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 7

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: