Unit 8 The story of my village (D. Writing) Trang 87-88 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10

Unit 8: The story of my village D. Writing Objectives: 1. Education Aims: – Students can write a letter giving directions to a certain place. 2. Knowledge: a. General knowledge: – Giving directions. b. Language: – Language used to give directions. – Imperative sentences. 3. Skills: – Reading: read the sample letter. – Speaking: work in pairs to find Ann’s house – Writing: write a letter to tell Jim the way to house A on the map. Giving directions (Lời chỉ đường) Task...

Có thể bạn quan tâm:

Unit 8: The story of my village

D. Writing

Objectives:

1. Education Aims: – Students can write a letter giving directions to a certain place.

2. Knowledge:

a. General knowledge: – Giving directions.

b. Language: – Language used to give directions.

– Imperative sentences.

3. Skills: – Reading: read the sample letter.

– Speaking: work in pairs to find Ann’s house

– Writing: write a letter to tell Jim the way to house A on the map.

Giving directions (Lời chỉ đường)

Task 1. Jim has decided to come to Ann’s place for his holiday. Ann writes him a letter giving directions to her house. Work in pairs. Read the letter and look at the map. Find Ann’s house on the map. (Jim quyết định đến nhà Ann vào kì nghỉ. Ann viết cho anh ấy một bức thư chỉ đường tới nhà cô ấy. Làm việc theo cặp. Đọc lá thư và nhìn vào bản đồ. Tìm nhà của Ann trên bản đồ.)

Unit 8 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10

Unit 8 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10

Hướng dẫn dịch:

Jim thân mến,

Mình rất vui khi nghe tin bạn quyết định đến đây nghỉ. Mình viết thư này để chỉ cho bạn đường đi từ Nhà ga Roston đến nhà mình.

Khi bạn ra khỏi nhà ga hãy rẽ phải. Tiếp tục đi bộ khoảng 5 phút, bạn sẽ thấy một cây cầu nhỏ trước mặt. Đi qua cầu, rồi qua trung tâm y tế, sau đó rẽ trái ở chỗ rẽ đầu tiên. Đi tiếp đến cuối đường rồi rẽ phải. Đi qua một cửa hàng nhỏ. Nhà mình là ngôi nhà thứ hai sau cửa hàng đó, đối diện với tiệm sách. Nó là ngôi nhà có cổng màu xanh lá cây. Bạn không thể không thấy nó. Mình gửi kèm theo đây tấm bản đồ để bạn có thể đi theo lời hướng dẫn của mình một cách dễ dàng.

Mong sớm gặp bạn.

Thân,

Ann

=> Ann’s house is at H, the second house after the shop, on Parker Avenue.

Task 2. Read the letter again. Underline the words and phrases you can use to give directions. Then write them down in your notebook. (Đọc lá thư lần nữa. Gạch dưới các từ và cụm từ bạn có thể sử dụng để đưa ra lời chỉ đường. Sau đó chép chúng vào vở bài tập.)

Unit 8 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10

Task 3. Your house is A on the map. Write a letter to Jim, telling him the way to your house from Roston Railway Station. (Nhà bạn ở A trên bản đồ. Viết một lá thư cho Jim, nói cho anh ấy đường tới nhà bạn từ Nhà ga Roston.)

Gợi ý:

Dear Jim,

I’m pleased to hear that you are going here for your holiday. I’m writing to show you the way to get to my house from Roston Railway station.

Now, when you come out of the station, turn right. Keep walking about 5 minutes, you’ll see a small bridge ahead. Go over the bridge, walk past a medical centre, then take the first turning on the left. My house is on Bright Street, next to the shoe shop, opposite the souvenir shop. You can’t miss it.

Looking forward to seeing you soon.

Love,

Hung

Xem thêm : Unit 8 The story of my village (C. Listening) Trang 86-87 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 10

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: