Unit 6 Competitions (D. Writing) Trang 72-73 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 11

Unit 6 : Competitions D. Writing Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to: – Write a letter to reply to the request of information Task 1. Read the letter and find out the information required for the English Speaking Competition. (Đọc lá thư và tìm thông tin cần thiết cho Cuộc thi nói tiếng Anh.) Hướng dẫn dịch: Số 140 đường Khâm Thiên, Quận Đống Đa Hà Nội, Việt Nam 17/10/2006 Kính thưa Ông/Bà, Tôi đã đọc được thông...

Có thể bạn quan tâm:

Unit 6 : Competitions

D. Writing

Objectives: By the end of the lesson, Ss will be able to:

– Write a letter to reply to the request of information

Task 1. Read the letter and find out the information required for the English Speaking Competition. (Đọc lá thư và tìm thông tin cần thiết cho Cuộc thi nói tiếng Anh.)

Unit 6 Trang 72 73 Tiếng Anh 11

Hướng dẫn dịch:

Số 140 đường Khâm Thiên, Quận Đống Đa

Hà Nội, Việt Nam

17/10/2006

Kính thưa Ông/Bà,

Tôi đã đọc được thông tin về Cuộc thi nói tiếng Anh trên trang web của Trung Tâm ngoại ngữ của quý ông/bà. Tôi thích thú với việc thực hành tiếng Anh với người bản địa và tôi muốn biết một số thông tin về cuộc thi.

Quý ông/bà có thể gửi cho tôi thông tin chi tiết về cuộc thi, số người tham gia, thủ tục đăng ký, địa điểm, ngày tháng? Xin vui lòng cung cấp cho tôi số điện thoại và địa chỉ email.

Tôi mong sẽ nhận được tin từ quý ông/bà sớm.

Trân trọng,

Thu Trang

Gợi ý:

– the number of participants

– entry procedure

– venue (địa điểm)

– date and time

Task 2. Imagine you are Kate Johnson, secretary of the English Speaking Competition. Write a letter to respond to Thu Trang, using the details below. (Hãy tưởng tượng bạn là Kate Johnson, thư kí cùa cuộc thi nói tiếng Anh. Viết một bức thư để trả lời Thu Trang, sử dụng các chi tiết dưới đây.)

Gợi ý:

October 22, 2006

Dear Thu Trang,

Thank you for your letter and welcome to our English Speaking Competition. Here are some details about the competition.

The number of participants is limited – just 25. The competition in held on 25 November 2006, at 106 Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Hanoi. It starts at 8.00 p.m. Contestants should be present one hour before the competition for registration.

For more information please contact me on the phone number (04) 9838188, and e-mail [email protected]

Best wishes,

Kate Johnson

Secretary

Xem thêm : Unit 6 Competitions (C. Listening) Trang 70-71 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 11

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: