Unit 20 What are you going to do this summer? – Lesson 1

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.) Các em cần lưu ý: I'm going to Phu Quoc. = I'm going to go to Phu Quoc. Be going to + verb: dùng để biểu thị một kế hoạch tương lai.a) Only one month until our summer holidays! (Chỉ còn một tháng là đến kì nghỉ hè của chúng ta!) Yes! I love summer. It's a great time. (Đúng vậy! Tôi thích mùa hè. Đó là khoảng thời gian thật tuyệt. )b) Where are you going this summer, Phong?...

Có thể bạn quan tâm:

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.)

Các em cần lưu ý:

I’m going to Phu Quoc. = I’m going to go to Phu Quoc.

Be going to + verb: dùng để biểu thị một kế hoạch tương lai.

2. Point and say. (Chỉ và nói.)

Work in pairs. Ask your partners where they are going this summer. (Làm việc theo cặp. Hỏi bạn em sẽ đi đâu vào mùa hè này.)

3. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn.)

1. c Tony is going to __Nha Trang__.
2. a Nam is going to __Ha Long Bay__.
3. b Linda is going to __Sa Pa__.

Audio script – Nội dung bài nghe:

4. Look and write. (Nhìn và viết.)

  1. Where are you going this summer? (Bạn sẽ đi đâu vào mùa hè này?)

    I’m going to Da Nang. (Tôi sẽ đi Đà Nẵng.)
  2. Where is he going next month? (Cậu ấy sẽ đi đâu vào tháng tới?)

    He’s going to Hoi An. (Cậu ấy sẽ đi Hội An.)
  3. Where are they going next December? (Họ sẽ đi đâu vào tháng 12 tới?)

    They’re going to Hue. (Họ sẽ đi Huế.)

5. Let’s sing. (Chúng ta cùng hát.)

You are happy in summer holidays! (Bạn thật vui vào kì nghỉ hè!)

Hướng dẫn dịch:

Ngày 17/01 năm 2019 | Tin mới | Tag: