Unit 17 How much is the T-shirt? – Lesson 3

1. Listen and repeat. (Nghe và đọc lại.)'sandalsI like these ‘sandals. (Tôi thích đôi xăng-đan này.)'trousersI don't like those 'trousers. (Tôi không thích chiếc quần tây đó.)‘jumperHow much is that ‘jumper? (Cái áo len đó giá bao nhiêu?)‘jacketThe 'jacket is fifty-three thousand dong. (Cái áo khoác giá 63,000 đồng.)2. Look at the sentences and the stress marks ('). Then listen and say the sentences aloud. (Nhìn vào các câu và trọng âm đánh...

Có thể bạn quan tâm:

1. Listen and repeat. (Nghe và đọc lại.)

‘sandals I like these ‘sandals. (Tôi thích đôi xăng-đan này.)
‘trousers I don’t like those ‘trousers. (Tôi không thích chiếc quần tây đó.)
‘jumper How much is that ‘jumper? (Cái áo len đó giá bao nhiêu?)
‘jacket The ‘jacket is fifty-three thousand dong. (Cái áo khoác giá 63,000 đồng.)

2. Look at the sentences and the stress marks (‘). Then listen and say the sentences aloud. (Nhìn vào các câu và trọng âm đánh dấu (‘). Sau đó nghe và nói lớn các câu.)

  1. How much is this ‘jacket? (Cái áo khoác này giá bao nhiêu?)
  2. The yellow ‘jumper is very nice. (Cái áo len màu vàng rất đẹp.)
  3. How much are these brown ‘trousers? (Chiếc quần tây màu nâu giá bao nhiêu?)
  4. The ‘sandals are one hundred thousand dong. (Đôi xăng-đan giá 100,000 đồng.)

3. Let’s chant. (Chúng ta cùng hát ca.)

How much is/are…? (…giá bao nhiêu?)

Hướng dẫn dịch:

4. Read and complete. (Đọc và hoàn thiện.)

Hướng dẫn dịch:

Tên mình là Mai. Mình là học sinh tiểu học. Vào những ngày nóng ở trường, mình mặc áo cánh, váy ngắn, khăn quàng đỏ và đôi xăng- đan. Vào ngày lạnh, mình mặc áo vét, khoác ngoài là áo len, váy dài, khăn quàng đỏ, giày và đôi bít tất. Ở nhà, mình mặc đồ khác. Vào ngày nóng, mình mặc áo cánh, quần soóc và mang đôi dép lê. Vào ngày lạnh, mình mặc áo len, quần tây, bít tất và mang dép lê.

At school At home
On hot days a blouse, a short skirt, a red scarf and a pair of sandals A blouse, a pair of shorts and a pair of slippers
On cold days A jacket over a jumper, a long skirt, a red scarf and a pair of socks and shoes A jumper, a pair of trousers, a pair of socks and slippers


5. Draw three clothing items and write their prices. (Vẽ ba món quần áo và ghi giá của chúng.)

6. Project. (Dự án.)

Make four flashcards of clothes. Draw a picture of a clothing item on one side of the card and write the other word for it on the other side. Then practise with your partners. (Làm bốn phiếu có hình (flashcard) quần áo. Flashcard có hai mặt, một mặt vẽ trang phục, mặt còn lại viết tên trang phục đó. Sau đó thực hành với bạn em.)

Ngày 13/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: