Unit 13 Would you like some milk? – Lesson 2

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.) Các em cần lưu ý:“Would you like some...?” là cách nói lịch sự hơn ‘Do you want…?”“How about...?” có cùng nghĩa với “What about...?” (Còn... thì sao?)”a) Would you like some noodles? (Cháu dùng một ít mì nhé?) Yes, please. I love noodles. (Dạ, cháu sẵn lòng ạ. Cháu thích mì.)b) Would you like some milk? (Cháu dùng một ít sữa nhé ?) No, thanks. (Dạ không ạ, cháu...

Có thể bạn quan tâm:

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.)

Các em cần lưu ý:

  1. “Would you like some…?” là cách nói lịch sự hơn ‘Do you want…?”
  2. “How about…?” có cùng nghĩa với “What about…?” (Còn… thì sao?)”

2. Point and say. (Chỉ và nói.)

3. Let’s talk. (Chúng ta cùng luyện nói)

  1. What’s your favourite food/drink? (Đồ ăn/Thức uống bạn ưa thích nhất là gì?)
  2. Would you like some ? (Bạn dùng một ít… nhé?)

4. Listen and number. (Nghe và điền số.)

Audio script – Nội dung bài nghe:

5. Look and write. (Nhìn và viết.)

Menu (Thực đơn)

Drink (Thức uống) Food (Đồ ăn)
Orange juice (Nước cam ép) Chicken (Thịt gà)
1. Milk (Sữa) 4. Fish (Cá)
2. Lemonade (Nước chanh) 5. Rice (Cơm)
3. Water (Nước) 6. Bread (Bánh mì)


6. Let’s play. (Chúng ta cùng chơi.)

Food or drink? (Đồ ăn hay thức uống?)

Ngày 13/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: