Unit 12 A Vacation Abroad (Getting Started – Listen and Read) Trang 111 – 113 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8

Unit 12 : A Vacation Abroad Getting Started – Listen and Read I.Objectives: By the end of the lesson, students will be able to: 1.Knowledge: aware of how to make accept and decline invitations. 2.Skills: develop communicative skills. 3.Attitude: have knowledge about tourism.show their positive attitude in learning English. II.Language contents: 1.Vocabulary: – to include: bao gồm, gồm có. – to come over : đến thăm nhà ai. – to pick someone up: đón ai – abroad (adv):...

Có thể bạn quan tâm:

Unit 12 : A Vacation Abroad

Getting Started – Listen and Read

I.Objectives: By the end of the lesson, students will be able to:

1.Knowledge: aware of how to make accept and decline invitations.

2.Skills: develop communicative skills.

3.Attitude: have knowledge about tourism.show their positive attitude in learning English.

II.Language contents:

1.Vocabulary:

– to include: bao gồm, gồm có.

– to come over : đến thăm nhà ai.

– to pick someone up: đón ai

– abroad (adv): nước ngoài.

-> to be/ go/ travel/ live abroad

2.Grammar: – Would you like to come and stay with us … ?

… you must come over for dinner one night .

– Yes , we’d love to…

That is very kind of you…

Getting Started

Work with a partner.

Bài 1. Match the names of the countries in the box with appropriate pictures/flags.(Hãy ghép tên các nước trong khung với tranh hoặc cờ thích hợp.)

Example:

a) The United States of America

b) Australia

c) Thailand

d) Britain

e) Canada

f) Japan

Bài 2. Tell your partner which country you would like to visit and why?(Hãy nói với bạn bên cạnh em thích đi thăm nước nào. Tại sao?)

Example:

A: Which country do you want to visit?

B: I’d like to visit Australia.

A: Why?

B: Because Australian people are friendly.

Gợi ý:

1)

A: Which country do you want to visit?

B: I’d like to visit Britain.

A: Why?

B: Because I love MU club and I want to visit Manchester City.

2)

A: Which country do you want to visit

B: I’d like to visit The United States of America.

A: Why?

B: Because I want to see the White House/ the Statue of Liberty.

Listen and Read

Mrs. Smith: Hello.

Mrs. Quyen: Sandra, it’s Quyen. I’m calling from Ha Noi.

Mrs. Smith: Hello. Quyen. This is a nice surprise!

Mrs. Quyen: Thanh and I are coming to San Francisco on Monday.

Mrs. Smith: That’s wonderful! Would you like to come and stay with us while you’re in town?

Mrs. Quyen: That’s verv kind of you. but we’re comine on a tour. Our accommodation is included in the ticket price.

Mrs. Smith: Then you must come over for dinner one nieht.

Mrs. Quyen: Yes. we’d love to but we’ll only be in town for three nights. We leave on the 28th.

Mrs. Smith: Are you free on Tuesday evening?

Mrs. Quyen: No. I’m soing out that night, but I’m not busy the following evening.

Mrs. Smith: What about Thanh? Will he come with you?

Mrs. Quyen: No. Unfortunately, he has a business meeting in the evening.

Mrs. Smith: Oh dear. He’s always working. Well, I’ll pick you up at your hotel. Shall we say seven o’clock?

Mrs. Quyen: That sounds fine. Thanks, Sandra. See you then.

Mrs. Smith: Bye.

Hướng dẫn dịch:

Bà Smith: Xin chào.

Bà Quyên: Sandra, Quyên đây. Mình gọi từ Hà Nội.

Bà Smith: Chào Quyên. Thật là ngạc nhiên.

Bà Quyên: Thanh và mình sẽ đi San Francisco vào thứ Hai.

Bà Smith: Thật tuyệt! Bạn đến ở nhà mình trong thời gian ở thăm thành phố nhé?

Bà Quyên: Bạn thật là tử tế quá, nhưng mình đang đi du lịch. Chỗ ở của bọn mình đã được tính vào giá vé.

Bà Smith: Vậy thì bạn phải ghé về ăn cơm tối với mình một bữa.

Bà Quyên: Mình rất muốn nhưng bọn mình chỉ ở thành phố có 3 đêm. Mình sẽ đi vào ngày 28.

Bà Smith: Thế tối thứ Ba bạn có rảnh không?

Bà Quyên: Không. Tối đó mình sẽ đi chơi, nhưng mình rảnh tối hôm sau.

Bà Smith: Thế còn Thanh? Anh ấy có đi với bạn không?

Bà Quyên: Không. Thật không may, anh ấy bận họp vào buổi tối.

Bà Smith: Ôi trời! Anh ấy lúc nào cũng công với việc. Thôi được, mình sẽ đến khách sạn đón bạn. Chúng mình hẹn nhau 7 giờ nhé?

Bà Quyên: Tuyệt, cám ơn bạn, Sandra. Hẹn gặp bạn nhé.

Bà Smith: Tạm biệt!

Bài 1. Complete Mrs. Quyen’s schedule.(Hãy hoàn thành bảng thời gian biểu của bà Quyên.)

Bài 2. Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

a) Will Mrs. Quyen and her husband stay at Mrs. Smith’s house? Why? Why not

=> No, they won’t. They will stay at a hotel.

b) Will Mrs. Quyen’s husband have dinner with the Smiths? Why (not) ?

=> No, he won’t. He will have a business meeting in the evening.

c) How will Mrs. Quyen go to Mrs. Smith’s house?

=> Mrs. Smith will pick her up at her hotel.

Xem thêm : Unit 11 Traveling Around Viet Nam (Language Focus) Trang 108-110 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: