Unit 10 Recycling (Read) Trang 92-93 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8

Unit 10 : Recycling Read I.Objectives: By the end of the lesson, students will be able: 1.Knowledge: understand and know some first-aid in some emergencies. 2.Skills: develop reading skill. 3.Attitude: be aware of protecting the environment, show their positive attitude in learning English. II.Language contents: 1.Vocabulary: Fainting; patient; elevate; victim; revive; shock; burn; minimize; sterile. 2.Grammar: Passive voice. CÁC SỰ KIỆN VỀ VIỆC TÁI SỬ DỤNG Vỏ xe ô tô...

Có thể bạn quan tâm:

Unit 10 : Recycling

Read

I.Objectives: By the end of the lesson, students will be able:

1.Knowledge: understand and know some first-aid in some emergencies.

2.Skills: develop reading skill.

3.Attitude: be aware of protecting the environment, show their positive attitude in learning English.

II.Language contents:

1.Vocabulary: Fainting; patient; elevate; victim; revive; shock; burn; minimize; sterile.

2.Grammar: Passive voice.

CÁC SỰ KIỆN VỀ VIỆC TÁI SỬ DỤNG

Vỏ xe ô tô

Hàng năm ớ Mỹ, hàng triệu vỏ xe ô tô vứt đi. Nhưng lốp xe có thế được tái sử dụng để làm ống dẫn và lớp phủ sàn nhà. Ngày nay. nhiều người mang giày dép được làm từ vỏ xe ô rô cũ.

Lon nước uống

Hằng năm trên thế giới, người ta vứt bỏ hàng tỉ lon. Ở Oregon, cách đây một vài năm, chính phủ này đã đưa ra một luật mới. Họ nói rằng chắc phải có tiền đặt cọc cho tất cả các loại nước uống. Và số tiền đặt cọc này chỉ được hoàn trả khi người ta mang người ta mang những loại lon này trả lại để tái sử dụng

Chai

Ở Anh, người đưa sữa mang sữa đến cho các gia đình và lấy lại chai không. Sau đó chai không được rửa sạch và làm đầy lại. Cứ mỗi chai sữa được sử dụng lại ba mươi lần.

Thủy tinh

Trong công nghiệp, phần lớn thủy tinh tái sử đều được tái sử dụng. Thúy tinh được thu thập và gửi đến các nhà máy. Ở đó thủy tinh được đập vụn ra, được nấu chảy và được làm thành đồ thùy tinh.

Phân xanh

Nông dân đã tải sử dụng chất thải trong hàng ngàn năm qua. Họ trồng thức ăn cho động vật và dùng phân của chúng đế bón cho những cánh đồng cùa họ. Họ cũng thu thập các chất thải ở trong nhà và trong vườn để làm phân xanh. Phân xanh là một loại phân tự nhiên tuyệt vời. Nó giúp cho cây trồng phát triển.

Ý kiến trong tuần:

Một tấn giấy được tái sử dụng tiết kiệm được gần 8 cây

Hãy cho chúng tôi biết

Chúng tôi rất vui rằng các bạn quan tâm đến việc bào vệ môi trường.

Hãy chia sẻ câu chuyện về việc tái sử dụng với độc giả cùa chúng tôi! Các bạn hãy gọi điện hay gửi fax cho chúng tôi theo sổ 5 265 456.

Bài 1. Answer.(Trả lời câu hỏi.)

a) What do people do with empty milk bottles?

=> People cleaned and refilled empty milk bottles with milk.

b) What happens to the glass when it is sent to the factories?

=> The glass is broken up, melted and made into new glassware when it is sent to factories.

c) What did the Oregon government do to prevent people from throwing drink cans away?

=> The Oregon government made a new law that there must be deposit on all drink cans. The deposit is returned when people bring the cans back for recycling.

d) What is compost made from?

=> Compost is made from household and garden waste.

e) If you have a recycling story to share, how can you share it?

=> If we have a recycling story to share, we can call or fax the magazine at 5 265 456.

Bài 2. Work with a partner. Complete the sentences to make a list of recycled things.(Hãy làm việc với bạn em. Hoàn thành các câu sau để lập danh sách các thứ được tái sử dụng.)

Car tires are recycled to make pipes and floor coverings.

Milk bottles are cleaned and refilled with milk.

Glass is broken up, melted and made into new glassware.

Drink cans are brought back for recycling.

Household and garden waste is made into compost.

Xem thêm : Unit 10 Recycling (Listen) Trang 91 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: