Ứng dụng của tích phân trong hình học – Hướng dẫn giải bài tập – Bài tập giải tích 12

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP Bài 1 trang 121 sách giáo khoa giải tích 12 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: >>Xem đáp án tại đây. Bài 2 trang 121 sách giáo khoa giải tích 12 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y= +1 , tiếp tuyến với đường này tại hai điểm M(2; 5) và trục Oy. >>Xem đáp án tại đây. Bài 3 trang 121 sách giáo khoa giải tích 12 Parabol chia hình...

Có thể bạn quan tâm:

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

Bài 1 trang 121 sách giáo khoa giải tích 12

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2 trang 121 sách giáo khoa giải tích 12

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y= x^{2} +1 , tiếp tuyến với đường này tại hai điểm M(2; 5) và trục Oy.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3 trang 121 sách giáo khoa giải tích 12

Parabol y=frac{x^{2}}{2} chia hình tròn có tâm tại gốc toạ độ, bán kính 2sqrt{2} thành hai phần.

Tìm tỉ số diện tích của chúng.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 4 trang 121 sách giáo khoa giải tích 12

Tính thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường sau quay quanh trục Ox:

a) y=1x^{2} ,y=0

b) y=cosx, y=0, x=0, x= π

c) y=tanx, y=0, x=0, x= π/4

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 5 trang 121 sách giáo khoa giải tích 12

Cho tam giác vuông OPM có cạnh OP nằm trên trục Ox. Đặt M =α

và OM = R ( 0 α π/3 , R > 0 )

Gọi v là khối tròn xoay thu được khi quay tam giác đó xung quanh Ox . (hình vẽ)

a) Tính thể tích của V theo α và R.

b) Tìm α sao cho thể tích V là lớn nhất

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: