Tuyển tập đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 – Đề số 16

| Tin mới | Tag:

Đề thi học sinh giỏi toán 3

ĐỀ SỐ 16

Thời gian làm bài: 60 phút

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1. Ngày mai của hôm qua là;

A. hôm kia. B. hôm nay. C. ngày mai.

Bài 2. Những tháng có 30 ngày là:

A.4,7,9,11. B. 5,6, 9,11. C. 4,6, 9,11.

Bài 3. Kim giờ quay được 1 vòng thì kim phút quay được số vòng là:

A. 1 vòng. B. 12 vòng. C. 24 vòng. D. 13 vòng.

Bài 4.2. ..85 < 2185. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 1 B. 2 C.3 D. 0

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Cửa hàng bán được 227kg gạo nếp và gạo tẻ. Nếu cửa hàng bán thêm 13kg gạo tẻ thì số gạo tẻ gấp đôi số gạo nếp. Tính số gạo tẻ, số gạo nếp cửa hàng bán được.

Bài 2. Bác An cưa một thanh sắt thành các đoạn bằng nhau, mỗi đoạn 2m. Bác cưa 4 lần. Hỏi thanh sắt dài mấy mét?

Bài 3. Hồng hỏi Lan: “Bây giờ là mấy giờ?”. Lan trả lời: “Thời gian từ 12 giờ trưa đến bây giờ bằng 1/2 thời gian từ bây giờ đến hết ngày”. Vậy bây giờ là mấy giờ?

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận