Tuyển tập đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 – Đề số 15

Đề thi học sinh giỏi toán 3 ĐỀ SỐ 15 Thời gian làm bài: 60 phút I. TRẮC NGHIỆM Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Bài 1. Giá trị của x thoả mãn 76 345 > 76×48 > 76 086 là: A. x = 1 hoặc 2 B. x = 2 hoặc 3 C. x = 1 hoặc 4 D.x = 4 hoặc 5 Bài 2. Kết quả của phép tính 50 510: 5 là: A. 1012 B. 10102 C. 1102 D. 112 Bài 3. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm để 2 giờ 30 phút…. 230 phút là: A. > B....

Có thể bạn quan tâm:

Đề thi học sinh giỏi toán 3

ĐỀ SỐ 15

Thời gian làm bài: 60 phút

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1. Giá trị của x thoả mãn 76 345 > 76×48 > 76 086 là:

A. x = 1 hoặc 2 B. x = 2 hoặc 3 C. x = 1 hoặc 4 D.x = 4 hoặc 5

Bài 2. Kết quả của phép tính 50 510: 5 là:

A. 1012 B. 10102 C. 1102 D. 112

Bài 3. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm để 2 giờ 30 phút…. 230 phút là:

A. > B. < C. = D. không có dấu nào.

Bài 4. 53…6 < 5316. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Có 10 con chim đậu trên lưng một đàn trâu. Nếu có thêm 6 con trâu nữa thì số trâu bằng số chim.

a) Tim số trâu.

b) Có tất cả bao nhiêu chân chim và chân trâu?

Bài 2. Lớp 3A có 32 học sinh xếp vừa đủ ngồi vào 8 bàn học. Hỏi lớp 3B có 31 học sinh thì cần ít nhất bao nhiêu bàn học như thế?

Bài 3. Một hình chữ nhật có chu vi 72cm và chu vi gấp 8 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: