Tuyển tập đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 – Đề số 14

Đề thi học sinh giỏi toán 3 ĐỀ SỐ 14 Thời gian làm bài: 60 phút I. TRẮC NGHIỆM Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Bài 1. Số lớn nhất có ba chữ số là: A.989 B.100 C.999 D.899 Bài 2. Khoảng thời gian từ 8 giờ kém 10 phút đến 8 giờ 30 phút là: A. 20 phút B. 30 phút C. 40 phút D. 50 phút Bài 3. Trong các phép chia có dư với số chia là 7, số dư lớn nhất là: A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Bài 4. Số gồm 3...

Có thể bạn quan tâm:

Đề thi học sinh giỏi toán 3

ĐỀ SỐ 14

Thời gian làm bài: 60 phút

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1. Số lớn nhất có ba chữ số là:

A.989 B.100 C.999 D.899

Bài 2. Khoảng thời gian từ 8 giờ kém 10 phút đến 8 giờ 30 phút là:

A. 20 phút B. 30 phút C. 40 phút D. 50 phút

Bài 3. Trong các phép chia có dư với số chia là 7, số dư lớn nhất là:

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Bài 4. Số gồm 3 đơn vị, 7 trăm, 8 chục và 2 nghìn là:

A.3782 B. 7382 C.3782 D.2783

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Tìm số có ba chữ số, biết chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng chục, chữ số hàng chục gấp ba lần chữ số hàng đơn vị.

Bài 2. Ngàỵ 6 tháng 7 là thứ ba. Hỏi ngày 5 tháng 9 cùng năm đó là thứ mấy?

Bài 3. Ông năm nay hơn cháu 63 tuổi, hai năm nữa ông sẽ gấp 8 lần tuổi cháu. Hỏi hiện nay cháu bao nhiêu tuổi, ông bao nhiêu tuổi?

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 04/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: