Tuyển tập đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 – Đề số 13

Đề thi học sinh giỏi toán 3 ĐỀ SỐ 13 Thời gian làm bài: 60 phút Bài 1. Không cần tính kết quả cụ thể, em cho biết hai tổng sau có bằng nhau không? Vì sao? A = 123+ 456+ 78+ 90 B = 498+ 76+ 153+ 20 Bài 2. Từ ba chữ số 5,2,3, An lập tất cả các số có ba chữ số khác nhau, rồi tính tổng các số vừa lập đó. Em hãy giúp An tính nhanh tổng đó. Bài 3. Hiện tại em học lớp 3, còn anh học lớp 8. Hỏi sau 5...

Có thể bạn quan tâm:

Đề thi học sinh giỏi toán 3

ĐỀ SỐ 13

Thời gian làm bài: 60 phút

Bài 1. Không cần tính kết quả cụ thể, em cho biết hai tổng sau có bằng nhau không? Vì sao? A = 123+ 456+ 78+ 90 B = 498+ 76+ 153+ 20

Bài 2. Từ ba chữ số 5,2,3, An lập tất cả các số có ba chữ số khác nhau, rồi tính tổng các số vừa lập đó. Em hãy giúp An tính nhanh tổng đó.

Bài 3. Hiện tại em học lớp 3, còn anh học lớp 8. Hỏi sau 5 năm nữa anh học hơn em mấy lớp, biết rằng mỗi năm mỗi người đều được lên lớp?

Bài 4. Bạn An chia một số cho 12 thì được thương là 5. Hỏi chia số đó cho 2 thì được thương là bao nhiêu?

Bài 5. Một hình chữ nhật có chiều dài 60cm, chiều rộng bằng 1/5 chiều dài.

a) Tính chu vi hình chữ nhật đó.

b) Chu vi hình chữ nhật gấp mấy lần chiều rộng?

Bài 6. Lớp 3A có 45 học sinh được kiểm tra môn Toán, trong đó 1/3 số học sinh của lớp đạt điểm 10, 1/5 số học sinh của lớp đạt điểm 9, 1/9 số học sinh của lớp đạt điểm 8, còn lại đạt điểm 7. Hỏi lớp 3A có mấy em đạt điểm 10, đạt điểm 9, đạt điểm 8, đạt điểm 7?

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: