Tuyển tập đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 2 – Đề số 9

Đề thi học sinh giỏi toán 2 ĐỀ SỐ 9 Thời gian làm bài: 40 phút I. PHẨN TRẮC NGHIỆM Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Bài 1. Số lớn nhất trong các số 45,46,54,64 là: A. 64 B. 46 C. 54 D. 45 Bài 2. Kết quả của 59 + 9 – 7 là: A. 62 B. 61 C. 63 D. 64 Bài 3. Kết quả của phép tính nào dưới đây lớn hơn 56? A. 28 + 27 B.38 + 19 C. 48 + 8 D.18 + 36 Bài 4. Kết quả của 48 + 17 + 5 là: A. 60 B. 65 C. 70 D....

Có thể bạn quan tâm:

Đề thi học sinh giỏi toán 2

ĐỀ SỐ 9

Thời gian làm bài: 40 phút

I. PHẨN TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1. Số lớn nhất trong các số 45,46,54,64 là:

A. 64 B. 46 C. 54 D. 45

Bài 2. Kết quả của 59 + 9 – 7 là:

A. 62 B. 61 C. 63 D. 64

Bài 3. Kết quả của phép tính nào dưới đây lớn hơn 56?

A. 28 + 27 B.38 + 19 C. 48 + 8 D.18 + 36

Bài 4. Kết quả của 48 + 17 + 5 là:

A. 60 B. 65 C. 70 D. 75

Bài 5. Phép tính nào dưới đây có kết quả là 100?

A. 47 + 53 B.79 + 20 C.68 + 22 D.65 + 45

Bài 6. Thùng thứ nhất có 25 lít xăng. Thùng thứ nhất có ít hơn thùng thứ hai 18 lít xăng. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít xăng?

II. PHẨN TỰ LUẬN

Bài 1. Bắc có 38 viên bi. Bắc có ít hơn Nam 5 viên bi. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi?

Bài 2. Mai có 15 quyển vở. Hà có nhiều hơn Mai 8 quyển vở. Hỏi Hà có bao nhiêu quyển vở?

Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống:

toán 2

Bài 4. Trong hình vẽ bên:

a) Có bao nhiêu hình tam giác?

b) Đọc tên các hình tam giác đó.

toán 2

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 04/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: