Tuyển tập đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 2 – Đề số 10

Đề thi học sinh giỏi toán 2 ĐỀ SỐ 10 Thời gian làm bài: 40 phút I.PHẨN TRẮC NGHIỆM Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Bài 1. Kết quả của phép cộng 28 + 37 là: A. 65 B. 64 C. 55 D. 56 Bài 2. Kết quả của phép trừ 82 – 14 là: A. 41 B. 67 C. 68 D. 78 Bài 3. Kết quả của 73 – 28 + 39 là: A. 41 B. 67 C. 84 D. 78 Bài 4. Kết quả của 95 – 59 – 17 là: A. 41 B. 67 C. 68 D. 19 Bài 5. Kết quả của 100 – 64...

Có thể bạn quan tâm:

Đề thi học sinh giỏi toán 2

ĐỀ SỐ 10

Thời gian làm bài: 40 phút

I.PHẨN TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1. Kết quả của phép cộng 28 + 37 là:

A. 65 B. 64 C. 55 D. 56

Bài 2. Kết quả của phép trừ 82 – 14 là:

A. 41 B. 67 C. 68 D. 78

Bài 3. Kết quả của 73 – 28 + 39 là:

A. 41 B. 67 C. 84 D. 78

Bài 4. Kết quả của 95 – 59 – 17 là:

A. 41 B. 67 C. 68 D. 19

Bài 5. Kết quả của 100 – 64 + 26 là:

A. 62 B. 67 C. 84 D. 78

Bài 6. Nam có một số viên bi, khi cho Hoà 7 viên bi thi Nam còn lại 28 viên bi. Hỏi lúc đầu Nam có bao nhiêu viên bi?

A. 21 viên B. 25 viên C. 35 viên D. 53 viên

Bài 7. Nếu ngày 15 tháng 1 là thứ ba thì thứ ba tuần tiếp theo là

A. ngày 21 tháng 1. B. ngày 22 tháng 1.

C. ngày 23 tháng 1. D. ngày 15 tháng 2.

Bài 8. Số hình tứ giác trong hình bên là:

A. 2 B. 4

C. 5 D. 6

TOÁN 2

II. PHẨN TỰ LUẬN

Bài 1. Điền số thích hợp vào ô trống:

TOÁN 2

Bài 2. Tìmx:

a) x – 26 = 38 + 11 b) 74 – x = 27

Bài 3. Đàn gà nhà Lan có 29 con gà mái và 37 con gà trống. Sau khi bán một số con gà thì đàn gà nhà Lan còn lại 49 con gà. Hỏi nhà Lan đã bán tất cả bao nhiêu con gà?

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 26/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: