Tuyển tập đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 1 – Đề số 9

| Tin mới | Tag:

Đề thi học sinh giỏi toán 1

ĐỀ SỐ 9

Thời gian làm bài: 60 phút

Bài 1. Điền dấu ( <; >; = ) thích hợp vào ô trống:

toán 1

Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

14 là số liền trước của số…………..

Số bé nhất có hai chữ số là…………

81 là số liền sau của số……………….

Ba chục que tính là…………. que tính.

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

20 + 50 89 – 27 5 + 33 49 – 3

Bài 4.

Bạn An hỏi bạn Bình: “Năm nay bố bạn bao nhiêu tuổi?”. Bình trả lời: “Tuổi của mẹ tớ là số liền sau của 31, còn bố tớ hơn mẹ tớ 4 tuổi”. Em hãy tính xem hiện nay bố bạn Bình bao nhiêu tuổi?

Bài 5.

Từ ba số 18 ; 12 ; 6, em hãỵ lập tất cả các phép tính đúng.

Bài 6.

Trong hình vẽ bên, có bao nhiêu hình tam giác ?

toán 1

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận