Tuyển tập đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 1 – Đề số 8

| Tin mới | Tag:

Đề thi học sinh giỏi toán 1

ĐỀ SỐ 8

Thời gian làm bài: 40 phút

Bài 1. Tính:

8 – 2 + 3 = 5 + 5 – 8 = 9 – 5 + 3 =

10 – 2 + 0 = 7 + 2 – 5 = 6 + 0 + 3 =

Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

5 + … = 2 + 5 1 + … = … + 3 2+ … = 3 + …

7- … = 3 + 4 8 – …. > …+ 2 10 – …= 5 + …

Bài 3. Viết phép tính thích hợp:

toán 1

i 4. Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm:

5 + 4 … 3 + 5 + 0 1+ 5 + 2 … 6 + 3

7- 5 … 6 – 4 + 3 2 + 6 – 1 …4 + 3

Bài 5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Trong hình bên có …. hình tam giác; có …. hình vuông.

toán 1

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận