Tuyển tập đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 1 – Đề số 12

| Tin mới | Tag:

Đề thi học sinh giỏi toán 1

ĐỀ SỐ 12

Thời gian làm bài: 60 phút

Bài 1. Điền số thích hợp vào ô trống:

toán 1

Bài 2. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

40 …. 32 …. 7 = 79

75 …. 12 …. 2 = 61

88 …. 23 …. 4 = 69

Bài 3.

a) Nếu thêm 13 viên bi thì Hùng sẽ có 58 viên bi. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi?

b) Lan nghĩ ra một số, lấy số đó trừ 23 cộng 32 bằng 77. Hỏi số Lan nghĩ là bao nhiêu?

Bài 4. Điền số thích hợp vào ô trống:

toán 1

Bài 5.

Trong hình bên có bao nhiêu đoạn thẳng?

…………………………………………………………..

Kể tên các đoạn thẳng đó: ……………………

……………………………………………………………

toán 1

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận