Tuyển tập đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 1 – Đề số 11

Đề thi học sinh giỏi toán 1 ĐỀ SỐ 11 Thời gian làm bài: 60 phút Bài 1. Xếp các số: 7,4,6,2,9, 8. a) Theo thứ tự tăng dần. b) Theo thứ tự giảm dần. Bài 2. Điền số thích hợp vào ô trống: Dãy số trên, số nào là khác nhất so với các số còn lại? Bài 3. Tính: 5 + 1 = … 3 + 4 = … 7 – 5 = … 3 + 4 – 2 = … 6 – 5 – 0 = … 2 + 1 – 3 = … Bài 4. Điền dấu (+) hoặc (-) vào ô trống: Bài 5. Viết phép...

Có thể bạn quan tâm:

Đề thi học sinh giỏi toán 1

ĐỀ SỐ 11

Thời gian làm bài: 60 phút

Bài 1. Xếp các số: 7,4,6,2,9, 8.

a) Theo thứ tự tăng dần.

b) Theo thứ tự giảm dần.

Bài 2. Điền số thích hợp vào ô trống:

toán 1

Dãy số trên, số nào là khác nhất so với các số còn lại?

Bài 3. Tính:

5 + 1 = … 3 + 4 = … 7 – 5 = …

3 + 4 – 2 = … 6 – 5 – 0 = … 2 + 1 – 3 = …

Bài 4. Điền dấu (+) hoặc (-) vào ô trống:

toán 1

Bài 5. Viết phép tính thích hợp:

toán 1

Bài 6.

toán 1

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: