Tuyển tập đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 1 – Đề số 10

Đề thi học sinh giỏi toán 1 ĐỀ SỐ 10 Thời gian làm bài: 60 phút Bài 1. Em hãy ghi lại các số có hai chữ số giống nhau vào dòng dưới đây: ………;………;……..;……..;……..;……..;……..;……..;………;……….;……. Số lớn nhất có hai chữ số giống nhau là:…………………………………… Bài 2. Điền dấu cộng (+) hoặc dấu trừ (-) vào chỗchấm (……… ) ở dòng sau để có phép tính...

Có thể bạn quan tâm:

Đề thi học sinh giỏi toán 1

ĐỀ SỐ 10

Thời gian làm bài: 60 phút

Bài 1.

Em hãy ghi lại các số có hai chữ số giống nhau vào dòng dưới đây:

………;………;……..;……..;……..;……..;……..;……..;………;……….;…….

Số lớn nhất có hai chữ số giống nhau là:……………………………………

Bài 2.

Điền dấu cộng (+) hoặc dấu trừ (-) vào chỗchấm (……… ) ở dòng sau để có phép tính đúng:

1…… 1……. 1 …….1……. 1…….1 = 6

1…… 1 …… 1……..1……..1 …….1 = 4

1 ….. 1 …… 1……. 1……. 1……..1 = 2

1 ….. 1 …… 1……. 1……. 1……..1 = 0

Bài 3.

Tính ( theo mẫu ):

toán 1

Bài 4.

Bình hỏi Minh: “Năm naỵ chị bạn bao nhiêu tuổi?”. Minh đáp: “Tuổi mình nhiều hơn 5 tuổi nhưng ít hơn 7 tuổi. Mình kém chị mình 4 tuổi”. Hỏi chị của bạn Minh năm nay bao nhiêu tuổi?

Bài 5.

Trong hình bên có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác?

toán 1

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 18/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: