Tuyển tập các bài toán phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 – Toán có lời văn lớp 2

Bài 1: Một nhà máy có hai tổ, tổng cộng có 84 công nhân, tổ một có 48 công nhân. Hỏi tổ hai có bao nhiêu công nhân? >XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<< Bài 2: Lớp 2A có 32 học sinh trong đó có 18 học sinh nam. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh nữ? >XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<< Bài 3: Lan có 1 hộp kẹo có 52 viên kẹo, Lan cho Hồng 18 viên kẹo. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu viên kẹo? >XEM ĐÁP ÁN TẠI...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1: Một nhà máy có hai tổ, tổng cộng có 84 công nhân, tổ một có 48 công nhân. Hỏi tổ hai có bao nhiêu công nhân?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 2: Lớp 2A có 32 học sinh trong đó có 18 học sinh nam. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh nữ?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 3: Lan có 1 hộp kẹo có 52 viên kẹo, Lan cho Hồng 18 viên kẹo. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu viên kẹo?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 4: Trong chuồng gà nhà Bích có tất cả 36 con, trong số đó có 8 con gà trống. Hỏi chuồng gà nhà Bích có bao nhiêu con gà mái?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 5: Tùng có một số que tính, nếu Dũng cho thêm Tùng 14 que tính thì Tùng sẽ có 31 que tính. Hỏi Tùng có bao nhiêu que tính?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 6: An có một hộp bi, An cho Bình 15 viên bi, An còn lại 26 viên bi. Hỏi hộp bi có bao nhiêu viên bi?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 7: Hồng cho Lan 6 viên phấn thì số viên phấn của Hồng và Lan bằng nhau. Hỏi Hồng có nhiều hơn Lan bao nhiêu viên phấn?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 8: Sợi dây thứ nhất dài hơn sợi dây thứ hai 15dm, sợi dây thứ hai dài hơn sợi dây thứ ba 27dm. Hỏi sợi dây thứ nhất dài hơn sợi dây thứ ba bao nhiêu đêximet?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 9: Bao gạo thứ nhất nặng hơn bao gạo thứ hai 24kg, bao gạo thứ hai nhẹ hơn bao gạo thứ ba 17kg. Hỏi bao gạo thứ nhất nặng hơn bao gạo thứ ba bao nhiêu kilogam?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 10: Hùng có 26 viên bi. Nếu Hùng muốn có 40 viên bi thì Hùng phải mua thêm bao nhiêu viên bi?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 11: Trong một bao gạo có 36kg gạo. Hỏi để bao gạo cân nặng 52kg thì phải thêm vào bao nhiêu kilogam gạo?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 12: Tổ của Nga trồng được 18 cây bạch đàn, tổ của Hồng trồng nhiều hơn tổ của Nga 9 cây bạch đàn. Hỏi tổ của Hồng trồng được bao nhiêu cây bạch đàn?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 13: Loan hái được 26 quả cam, Loan hái nhiều hơn Hồng 8 quả cam. Hỏi Hồng hái được bao nhiêu quả cam?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 14: Thùng dầu thứ nhất đựng 48 lít, thùng dầu thứ hai đựng ít hơn thùng dầu thứ nhất 17 lít. Hỏi thùng dầu thứ hai đựng bao nhiêu lít?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 15: Tấm vải xanh dài 37dm, tấm vải xanh ngắn hơn tấm vải đỏ 15dm. Hỏi tấm vải dỏ dài bao nhiêu đêximet?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 16: Hùng có nhiều hơn Dũng 12 viên bi. Nếu lấy bớt của Hùng 4 viên bi thì Hùng còn nhiều hơn Dũng bao nhiêu viên bi?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 17: Lan có ít hơn Huệ 12 que tính, nếu Lan có thêm 5 que tính thì Huệ nhiều hơn Lan bao nhiêu que tính?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 18: Mai và Ngọc có tổng cộng 22 quyển truyện tranh. Nếu lấy bớt của Mai 5 quyển truyện tranh thì hai bạn còn lại tổng cộng bao nhiêu quyển truyện tranh?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 19: Hai bao gạo cân nặng 78kg. Nếu thêm vào bao thứ nhất 12kg gạo thì cả hai bao cân nặng bao nhiêu kilogam?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 20: Trong một phép cộng, biết số hạng thứ nhất bằng 36, tổng bằng 74. Hỏi số hạng thứ hai bằng bao nhiêu?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 21: Trong một phép trừ, biết số trừ bằng 18, hiệu bằng 36. Hỏi số bị trừ bằng bao nhiêu?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 22: Trong một phép trừ, biết số bị trừ bằng 82, hiệu bằng 37. Hỏi số trừ bằng bao nhiêu?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 23: Hai số có hiệu bằng 15, số trừ là số bé nhất có hai chữ số. Hỏi số bị trừ bằng bao nhiêu?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 24: Tìm số bị trừ, biết tổng của số trừ và hiệu bằng 72.

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 25: Tìm số bị trừ, biết số bị trừ hơn số trừ là 26 và hiệu bằng số trừ.

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 26: Hiệu của hai số bằng 0, số trừ bằng 16. Hỏi số bị trừ bằng bao nhiêu?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 27: Tìm một số, biết rằng lấy số đó cộng với 36 thì được 62.

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 28 : Tìm một số, biết rằng lấy số đó trừ đi 27 thì được 45.

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 29: Tìm một số, biết rằng lấy 38 trừ đi số đó thì được 29.

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 30: Hai số có hiệu bằng 37, nếu giữ nguyên số bị trừ và thêm vào số trừ 9 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 31: Hai số có hiệu bằng 25, nếu giữ nguyên số trừ và giảm số bị trừ 16 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 32: Tìm một số sao cho số đó cộng với 29 thì được một số bé hơn 31.

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 33: Tìm một số sao cho lấy số đó trừ đi 29 thì được một số bé hơn 1.

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 34: Tìm hai số có hiệu bằng 47, biết rằng nếu bớt số bị trừ một số bằng số trừ thì hiệu mới bằng 28.

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 35: Hai số có hiệu bằng số bị trừ. Hỏi số trừ bằng bao nhiêu?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 36: Trên bảng con có ghi phép tính: 8 + 6 +8. Bạn Lan cầm bảng để tính nhẩm thì thấy kết quả là 22. Bạn Hồng cầm bảng để tính nhẩm thì thấy kết quả là 25. Cả hai bạn Lan và Hồng đều tính đúng. Em hãy giải thích tại sao?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 37: Điền các số thích hợp vào ô trống,sao cho có đủ các số từ 0 đến 9 và tổng các số trong mỗi hàng, trong mỗi cột đều bằng 15.

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 38: Bình tan học lúc 11 giờ, Dũng vào học lúc 13 giờ. Hỏi Bình tan học vào buổi nào, Dũng vào học vào buổi nào?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 39: Hồng học bài lúc 20 giờ. Hỏi Hồng học bài lúc mấy giờ tối.

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 40: Mẹ đi làm về nhà lúc 17 giờ. Bố đi làm về nhà lúc 6 giờ chiều. Hỏi ai về nhà sớm hơn?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 41: Một người đi từ xã A đến xã B phải mất 4 giờ mới đến. Người đó bắt đầu đi ở xã A lúc 10 giờ sáng. Hỏi đến mấy giờ thì người đó đến xã B?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 42: Anh Hùng sửa xe phải mất 3 giờ mới xong. Anh Hùng sửa xe xong lúc 2 giờ chiều. Hỏi anh Hùng bắt đầu sửa xe lúc mấy giờ?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 43: Muốn đi từ tỉnh A đến tỉnh C phải qua tỉnh B. Thời gian đi từ tỉnh A đến tỉnh C phải mất 5 giờ, thời gian đi từ tỉnh B đến tỉnh C phải mất 2 giờ. Hỏi đi từ tỉnh A đến tỉnh B mất mấy giờ?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 44: Ngày thứ ba tuần này là ngày 6 tháng 12. Hỏi ngày thứ ba tuần sau là ngày nào của tháng 12?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 45: Bố đi công tác 5 ngày mới về, bố đi ngày 16 tháng 7. Hỏi bố về ngày nào của tháng 7?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 46: Mẹ đi công tác một tuần mới về, mẹ đi hôm thứ ba tuần trước. Hỏi tuần này mẹ về đến nhà ngày thứ mấy?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 47: Ngày 12 tháng 5 là ngày thứ hai. Hỏi ngày 20 tháng 5 là ngày thứ mấy?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 48: Thứ tư tuần này là ngày 16 tháng 3. Hỏi thứ sáu tuần sau là ngày mấy?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 49: Thứ năm tuần này là ngày 24 tháng 10. Hỏi thứ tư tuần trước là ngày mấy?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 50: Tháng 9 có 30 ngày, một ngày thứ hai của tháng 9 là ngày 8. Hỏi ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9 là ngày mấy, ngày thứ hai cuối cùng của tháng 9 là ngày mấy?

>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

Bài 51: Trong một Tháng 4 có ngày thứ ba là ngày 5. Hỏi trong tháng 4 đó các ngày thứ ba là những ngày nào?

XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY<<

56——131

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 24/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: