Tuyển tập các bài toán Phép nhân và Phép chia – Toán có lời văn lớp 2

| Tin mới | Tag:

Bài 1:

An viết 3 + 3 + 3 + 3 thành 3×4

Bình viết 4 + 4 + 4 + 4 + 4 thành 4×4

Em hãy cho biết bạn nào viết đúng, bạn nào viết sai?

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 2:

Hồng viết 3×3 + 4 thành 3×4

Lan viết 3 X 3 + 3 X 2 thành 3×5

Em hãy cho biết bạn nào viết đúng, bạn nào viết sai?

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 3: Trong mỗi hộp phấn có 5 viên phấn. Hỏi 8 hộp phấn có bao nhiêu viên phấn.

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 4: Mỗi ngày Hồng học ở nhà 3 giờ, mỗi tuần lễ Hồng học

5 ngày. Hỏi mỗi tuần lễ Hồng học ở nhà được bao nhiêu giờ?

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 5: Mỗi bao đường cân nặng 3kg. Hỏi 7 bao đường như thế cân nặng tất cả bao nhiêu kilogam?

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 6: Cô giáo chia lớp học thành 8 nhóm để vui chơi, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi lớp học có bao nhiêu học sinh?

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 7: Tìm hai số có tổng bằng 3 và có tích bằng 2.

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 8: Tìm hai số có tích bằng 6 và có hiệu bằng 5.

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 9: Tìm hai số có tích bằng 0 và tổng bằng 4.

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 10: Tìm hai số có tích bằng 0 và có tổng cũng bằng 0.

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 11: Nếu lấy ba chữ số 2, 1, 5 làm chữ số hàng chục, bốn chữ số 3, 4, 6, 8 làm chữ số hàng đơn vị, thì:

a.Có được bao nhiêu số có hai chữ số.

b.Hãy viết tất cả các số có hai chữ số đó ra.

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 12: Hai bạn An, Bình mỗi bạn bắt tay với các bạn Dũng, Minh, Sang. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bắt tay.

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 13: Hai bạn cùng tổ là Hồng và Nga cùng đi đến trường. Trên đường mỗi bạn gặp bôn bạn cùng lớp. Hỏi hai bạn Hồng và Nga gặp bao nhiêu bạn cùng lớp.

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 14: Muôn đi từ nhà Mai đến trường phải đi qua nhà Huệ. Có 3 con đường đi từ nhà Mai đến nhà Huệ, có 2 con đường đi từ nhà Huệ đến trường. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ nhà Mai đến trường?

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 15: Có 5 bạn đi chơi, mỗi bạn mua 1 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ. Hỏi 5 bạn mua tất cả bao nhiêu quả bóng?

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 16: Có 4 con gà. Hỏi có bao nhiêu chân gà?

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 17: Một đàn bò có 5 con. Hỏi đàn bò đó có tất cả bao nhiêu chân?

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 18: Một đàn gà có tổng cộng được 18 chân. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con?

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 19: Một đàn lợn có 36 chân. Hỏi đàn lợn có bao nhiêu con?

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 20: Lớp học có 32 học sinh, mỗi bàn ngồi 4 bạn. Hỏi lớp học có bao nhiêu bàn?

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 21: Lớp học có 32 học sinh, cô giáo chia thành 4 tổ.Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh?

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 22: Người ta đựng 25 lít dầu trong 5 thùng, số lít dầu trong mỗi thùng bằng nhau. Hỏi có tất cả bao nhiêu thùng?

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 23: Có 18 quả bóng gồm bóng xanh, bóng đỏ, bóng vàng. Số bóng mỗi màu bằng nhau. Hỏi mỗi màu có bao nhiêu quả bóng?

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 24: An đếm một bi đỏ lại đếm một bi xanh, cứ tiếp tục như thế An đếm được 14 viên bi. Hỏi mỗi màu có mấy viên bi?

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 25: Tìm hai số có tích bằng 6 và thương cũng bằng 6.

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 26: Hãy viết một phép nhân mà tích của chúng bằng một thừa số.

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 27: Hãy viết một phép chia mà thương bằng số bị chia.

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 28: Hãy viết một phép chia mà số bị chia, số chia và thương đều bằng nhau.

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 29: Tìm hai số có thương bằng 0 và tổng bằng 5.

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 30: Tìm một số biết rằng số đó nhân với hai thì được số bé nhất có hai chữ số.

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 31: Tìm một số biết rằng số đó chia cho 5 thì được số bé nhất có một chữ số.

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 32: Một sợi dây dài 18dm, người ta cắt thành 3 khúc bằng nhau. Hỏi mỗi khúc dài bao nhiêu đêximet, và phải cắt bao nhiêu lần?

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 33: Ba bạn An, Bình, Cư học nhóm, ba bạn học chung hết 3 giờ. Hỏi mỗi bạn đã học mấy giờ?

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 34: Một đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng, mỗi đoạn thẳng dài 4dm. Hỏi đường gấp khúc đó dài bao nhiêu đêximet?

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 35: Đường gấp khúc ABCD có đoạn thẳng AB dài 12cm, đoạn thẳng BC dài 9cm, đoạn thẳng CD dài 15cm. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD.

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 36: Đường gấp khúc MNP dài 42cm, đoạn thẳng NP dài 19cm. Hỏi đoạn thẳng MN dài bao nhiêu?

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 37: Đường gấp khúc ABCD có tổng độ dài hai đoạn thẳng BC và CD bằng 42cm, độ dài đoạn thẳng AB bằng 16cm. Tìm độ dài đường gấp khúc ABCD.

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 38: Tính chu vi hình tam giác ABC có độ dài các cạnh lần lượt là 2dm, 12cm, 16cm.

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 39: Tính chu vi tứ giác MNPQ có độ dài các cạnh lần lượt là 2dm3cm ; 22cm, 17cm, 2dm.

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 40: Một hình tam giác có 3 cạnh bằng nhau, mỗi cạnh dài 4cm. Tìm chu vi hình tam giác đó.

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 41: Một hình tam giác có ba cạnh bằng nhau và có chuvi 18cm. Hỏi độ dài của mỗi cạnh tam giác là bao nhiêu xăngtimet?

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 42: Hình tứ giác ABCD có 4 cạnh bằng nhau, cạnh AB dài 5cm. Tìm chu vi hình tứ giác ABCD.

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 43: Hình tứ giác MNPQ có 4 cạnh bằng nhau và có chu vi bằng 36cm. Hỏi cạnh MN dài bao nhiêu xăngtimet?

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Bài 44: Con kiến thứ nhất đi từ A đến C, con kiến thứ hai đi từ E đến C. Hỏi con kiến nào bò xa hơn?

>>XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận