Tuyển tập bài toán các số trong phạm vi 100 – Toán có lời văn lớp 2

| Tin mới | Tag:

Bài 1: Em hãy cho biết số bé nhất có ba chữ số là số nào, số lớn nhất có hai chữ số là số nào và tổng của hai số đó bằng bao nhiêu?

Bài 2: Em hãy viết tất cả các số có ba chữ số mà tổng của ba chữ số bằng 3.

Bài 3: Viết số tự nhiên bé nhất, lớn nhất trong các số có ba chữ số khác nhau và tổng ba chữ số bằng 4.

Bài 4: Một số có ba chữ số sẽ tăng bao nhiêu đơn vị nếu số chục tăng thêm 2.

Bài 5: Một số có ba chữ sẽ giảm bao nhiêu đơn vị nếu giảm số trăm đi 2 và giảm số đơn vị đi 4.

Bài 6: Hãy tìm một số có ba chữ số và một số có hai chữ sốsao cho tổng hai số đó bằng 110.

Bài 7: Hãy tìm một số có ba chữ số và một số có hai chữ số sao cho hiệu của hai số bằng 1.

Bài 8: Hãy viết các số có ba chữ số mà quay ngược lại vẫn đúng là số đó.

Bài 9: Một cửa hàng ngày hôm qua bán được 124m vải, ngày hôm nay bán được 165m vải. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?

Bài 10: Quãng đường từ A đến B dài 326km. Một ô tô đi từ A và trong buổi sáng đã đi được 212km. Hỏi ô tô còn phải đi bao nhiêu kilômet nữa để đến B.

Bài 11: Cửa hàng có 456 lít dầu, sau một ngày bán cửa hàng còn lại 145 lít dầu. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu lít dầu?

Bài 12: Con lợn và con bò nặng tổng cộng 387kg, con lợn nặng 163kg. Hỏi con bò nặng bao nhiêu kilogam?

Bài 13: Người ta lấy từ kho ra 375kg phân bón, trong kho còn lại 424kg phân bó. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu kilogam phân bón?

Bài 14: Khối lớp một nhận được 124 quyển sách giáo khoa, khối lớp hai nhận nhiều hơn khối lớp một 65 quyển sách giáo khoa. Hỏi khối lớp hai nhận được bao nhiêu quyển sách giáo khoa?

Bài 15: Một cửa hàng gạo có hai gian, gian thứ nhất có 724kg gạo, gian thứ nhất nhiều hơn gian thứ hai 113kg gạo. Hỏi gian thứ hai có bao nhiêu kilogam gạo?

Bài 16: Có bốn xe chở gạch, xe thứ nhất chở 224 viên gạch, ba xe còn lại chở tổng cộng 572 viên gạch. Hỏi cả bốn xe chở bao nhiêu viên gạch?

Bài 17: Trong một trại gà có 122 con gà trống, số gà trống ít hơn số gà mái 471con.Hỏi trại gà có bao nhiêu con gà mái?

Bài 18: Hai số có tổng bằng 386, nếu giữ nguyên số thứ nhất và thêm vào số thứ hai một số’ bằng số thứ nhất thì được tổng mới bằng 497.

a.Tìm số thứ nhất.

b.Tìm số thứ hai.

Bài 19: Hai số có hiệu bằng 444, biết rằng nếu bớt ở số bị trừ một số bằng số trừ thì hiệu mới bằng 123.

a.Tìm số trừ.

b.Tìm số bị trừ.

Bài 20: Tìm một số biết rằng số đó cộng với 215 thì đượ 678.

Bài 196: Tìm một số biết rằng lấy số đó trừ đi 318 thì được 461.

Bài 197: Trên đường từ TP Hồ Chí Minh đi cần Thơ, Lan thấy một cây số ở mặt trước ghi “Cần Thơ 62km”, ở mặt sau ghi: “TP Ho Chí Minh 112km”. Hỏi

  1. Còn bao nhiêu kilomet nữa Lan mới đến cần Thơ.
  2. Lan đang cách TP Hồ Chí Minh bao nhiêu kilomet?
  3. Quãng đường TP Hồ Chí Minh – Cần Thơ dài bao nhiêu kilomet?

Bài 198: Một người đi từ xã A đến xã B sau đó lại*từ xã B về xã A, tính ra người đó đã đi được 16km. Hỏi xã A các xã B bao nhiêu kilomet?

Bài 199: Đoạn thẳng thứ nhất dài hơn đoạn thẳng thứ hai 32mm, doạn thẳng thứ hai dài hơn đoạn thẳng thứ ba 7mm. Hỏi:

  1. Đoạn thẳng nào dài nhất, đoạn thẳng nào ngắn nhất.
  2. Đoạn thẳng thứ nhất dài hơn đoạn thẳng thứ ba bao nhiêu milimet?

Bài 200: Lan mua 600 đồng tiền rau. Hỏi Lan có thể trả cho người bán rau những loại tiền nào, biết loại tiền Lan mang theo gồm các loại 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng?

Bài 201: Em có 1000 đồng đem đi đổi lấy các loại tiền trăm sau cho có đủ ba loại 100 đồng, 200 đồng và 500 đồng. Hỏi có bao nhiêu cách đổi?

Bài 202: Hồng mua 700 đồng tiền hành, Lan trả cho người bán hành một tờ giấy bạc, người bán hàng trả lại 2 tờ giấy bạc. Hỏi:

  1. Hồng đã đưa cho người bán hành tờ giấy bạc loại nào?
  2. Hai tờ giấy bạc đó là loại giấy bạc nào?

Bài 203; Em mua rau hết 600 đồng, em đưa bác bán rau một nghìn dồng. Hỏi bác trả lại em mấy trăm, gồm những loại giấy bạc nào?

Bài 204: Giá tiền một bút chì là 800 đồng, giá tiền một bút chì ít hơn giá tiền một bút bi 200 đồng. Hỏi một bút bi giá bao nhiêu?

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận