Trả bài viết số 5 – Bài tập ngữ văn lớp 11 nâng cao tập 2

| Tin mới | Tag:

Bài tập ngữ văn lớp 11 nâng cao tập 2

I – BÀI TẬP

1. Câu nào sau đây không mắc lỗi diễn đạt ?

A. Nam Cao, một nhà văn nổi tiếng, tác giả của truyện ngắn Chí Phèo.

B. Anh ấy không chỉ có một nhược điểm là thiếu tính quyết đoán.

C. Bằng các tác phẩm nổi tiếng của tác giả đã thông cảm sâu sắc với những người dân nghèo.

D. Qua tác phẩm của Nam Cao, ta thấy được bộ mặt thật của lịch sử xã hội lúc bấy giờ.

2. Khi viết một đoạn văn cần tránh trường hợp nào ?

A. Có mở đoạn, thân đoạn

B. Có mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn

C. Có mở đoạn và kết đoạn

D. Có thân đoạn và kết đoạn

3. Phân biệt sự khác nhau về yêu cầu của hai đề văn sau :

Đề 1. Phân tích nhân vật Huấn Cao trong tác phẩm Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân.

Đề 2. Phân tích nghệ thuật xây dựng nhân vật Huấn Cao của Nguyễn Tuân thể hiện trong tác phẩm Chữ người tử tù.

II – GỢI Ý GIẢI .BÀI TẬP

1. và 2 Học sinh tự làm.

3. Yêu cầu của Đề 1 là tập trung phân tích đặc điểm, tính cách nhân vật Huấn Cao (phân tích nội dung nhân vật) ; còn Đề 2 yêu cầu chỉ ra nghệ thuật xây dựng nhân vật của Nguyên Tuân (phân tích thi pháp nhân vật).

Xem thêm Luyên tập phân tích đề, lập dàn ý cho bài nghị luận văn học tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận