Toán về tỉ lệ và tỉ lệ bản đồ – Toán lớp 4 (Phần 1)

Bài toán về tỉ lệ lớp 4 BÀI 1: An có 12 viên bi màu xanh và 18 viên bi màu đỏ. Em hãy tính: a. Tỉ số của số bi xanh và số bi đỏ? b. Tỉ số của số bi đỏ và bi của An. c. Tỉ số của sô bi của An và sô bi xanh. Xem đáp án chi tiết tại đây. BÀI 2: Trong một khu vườn, người ta trồng dừa và cau, tỉ số của số cây 2/5 cau và số cây dừa là, trong vườn có 48 cây cau. Hãy tính: a. Số cây dừa có...

Có thể bạn quan tâm:

Bài toán về tỉ lệ lớp 4

BÀI 1:

An có 12 viên bi màu xanh và 18 viên bi màu đỏ. Em hãy tính:

a. Tỉ số của số bi xanh và số bi đỏ?

b. Tỉ số của số bi đỏ và bi của An.

c. Tỉ số của sô bi của An và sô bi xanh.

Xem đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 2:

Trong một khu vườn, người ta trồng dừa và cau, tỉ số của số cây 2/5 cau và số cây dừa là, trong vườn có 48 cây cau. Hãy tính:

a. Số cây dừa có trong vườn.

b. Tỉ số của số cây dừa và tổng số cây dừa và cây cau.

Xem đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 3:

Đầu năm học, thư viện nhà trường cho lớp 4A mượn ba loại sách: Toán, Tiếng Việt, Lịch sử. Biết số sách Toán gấp 3 lần số sách Lịch Sử, số sách Lịch Sử bằng 1/3 số sách Tiếng Việt, số sách Toán có 24 quyển. Hãy tính tỉ số của số sách Toán và số sách Tiếng Việt.

Xem đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 4:

Trong dip tham gia tết trồng cây, lớp 4A trồng được số cây bằng 3/4 số cây của lớp 4B, biết tỉ số cây của lớp 4C và số cây lớp 4B là 1/2, lớp 4A trồng được 69 cây. Hỏi cả 3 lớp trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Xem đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 5:

Có ba thùng dầu, biết 1/3 số dầu của thùng thứ nhất bằng 1/5 số dầu của thùng thứ hai và bằng 1/7 số dầu của thùng thứ ba. Hãy tính:

a. Tỉ số của số dầu ở thùng thứ nhất và thùng thứ hai.

b. Tỉ số của số dầu ở thùng thứ nhất và thùng thứ ba.

c. Tỉ số của số dầu ở thùng thứ hai và thùng thứ ba.

Xem đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 6:

Có ba loại bóng: bóng xanh, bóng đỏ, bóng vàng. Biết tỉ số của số bóng xanh và số bóng đỏ là 2/3; tỉ số của số bóng đỏ và số bóng vàng là 1/4 . Tìm tỉ số của số bóng xanh và số bóng vàng.

Xem đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 7:

Cho hai hình vuông, có tỉ số giữa hai cạnh của hình vuông nhỏ và hình vuông lớn là 2/5. Hãy tính:

a. Tỉ số chu vi của hình vuông nhỏ và hình vuông lớn.

b. Tỉ số diện tích của hình vuông nhỏ và hình vuông lớn.

Xem đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 8:

Trong một buổi lao động có bạn nam và bạn nữ tham gia, tỉ số bạn nam và bạn nữ là . Hỏi nếu tăng số bạn nam lên 4 lần và giảm số bạn nữ xuống 2 lân thì tỉ số bạn nam và bạn nữ sẽ là bao nhiêu?

Xem đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 9:

Có 3 phòng họp, biết tỉ số ghế của phòng họp thứ nhất và phòng họp thứ hai là 3/5, phòng họp thứ nhất có 70 ghế, phòng họp thứ ba có nhiều hơn phòng họp thứ hai 8 ghế. Hãy tính tỉ số ghế của phòng họp thứ nhất và phòng họp thứ hai?

Xem đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 10:

Ba bạn An, Bình, Cư chơi bi, An có số bi bằng 2/3 số bi của Bình, nếu Bình lấy ra 3 bi thì số bi còn lại của Bình sẽ gấp 3 lần số bi của Cư. Nếu Cư lấy ra bớt 1/2 số bi của mình thì số bi còn lại là 4 bi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Xem đáp án chi tiết tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: