Toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó – Toán 4 (phần 1)

Toán đố nâng cao lớp 4 BÀI 1: Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất chứa nhiều hơn thùng thứ hai 12 lít dầu, tổng số dầu trong hai thùng là 68 lít. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu? Xem thêm đáp án chi tiết tại đây. BÀI 2: Tìm hai số trung bình cộng bằng 167 và số thứ nhất lớn hơn số thứ hai 26 đơn vị. Xem thêm đáp án chi tiết tại đây. BÀI 3: Tìm hai số có tổng là số lớn nhất có 5 chữ...

Có thể bạn quan tâm:

Toán đố nâng cao lớp 4

BÀI 1:

Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất chứa nhiều hơn thùng thứ hai 12 lít dầu, tổng số dầu trong hai thùng là 68 lít. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Xem thêm đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 2:

Tìm hai số trung bình cộng bằng 167 và số thứ nhất lớn hơn số thứ hai 26 đơn vị.

Xem thêm đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 3:

Tìm hai số có tổng là số lớn nhất có 5 chữ số và hiệu là số lớn nhất có 2 chữ số.

Xem thêm đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 4:

Lan có nhiều hơn Huệ 6 quyển sách, biết trung bình cộng số sách của hai bạn là 18 quyển?

Xem thêm đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 5:

An và Bình mua tất cả 45 quyển vở cùng loại và phải trả số tiền là 72000 đồng, biết An trả nhiều hơn Bình 11200 đồng. Hỏi mỗi bạn mua bao nhiêu quyển vở?

Xem thêm đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 6:

Một hình chữ nhật có chu vi 128 m, chiều dài hơn chiều rộng 8 m. Tìm diện tích của hình chữ nhật?

Xem thêm đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 7:

Dũng và Minh có tổng cộng 64 viên bi, biết rằng nếu Dũng cho Minh 8 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Xem thêm đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 8:

Hai thùng chứa tổng cộng 82 lít, biết rằng nếu bớt ở thùng thứ nhất 8 lít thì thùng thứ nhất còn nhiều hơn thùng thứ hai 10 lít. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Xem thêm đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 9:

Hiện nay hai ông cháu có tổng số tuổi là 68, biết rằng cách nay 5 năm cháu kém ông 52 tuổi. Hỏi hiện nay ông bao nhiêu tuổi? Cháu bao nhiêu tuổi?

Xem thêm đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 10:

Cách nay 3 năm tổng số tuổi của hai mẹ con là 39 tuổi. Hiện nay mẹ hơn con 25 tuổi. Hỏi hiện nay mẹ bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?

Xem thêm đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 11:

Bà hơn cháu 59 tuổi, ba năm nữa tổng số tuổi của hai bà cháu là 81 tuổi. Hỏi hiện nay bà bao nhiêu tuổi? Cháu bao nhiêu tuổi?

Xem thêm đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 12:

Tuổi cháu kém tổng số tuổi của ông và của bố là 86 tuổi, ông hơn bố 28 tuổi, tổng số tuổi của ông, bố và cháu là 98 tuổi. Hỏi mỗi người bao nhiêu tuổi?

Xem thêm đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 13:

Hiện nay tổng số tuổi của bà, mẹ và Lan là 98 tuổi, tuổi Lan kém tuổi mẹ 26 tuổi, biết 3 năm trước tuổi của bà hơn tổng số tuổi của mẹ và Lan là 21 tuổi. Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi?

Xem thêm đáp án chi tiết tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 31/01 năm 2019 | Tin mới | Tag: