Toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó – Toán 4 (P1)

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ BÀI 1: Tìm hai số có hiệu bằng 90, biết số lớn bằng 7/2 số bé? Xem thêm đáp án chi tiết tại đây. BÀI 2: Tìm hai số có hiệu bằng 68, biết số lớn gấp 3 lần số bé. Xem thêm đáp án chi tiết tại đây. BÀI 3: Bác Ba hái chanh và cam, biết số quả cam bằng 1/4 số quả chanh và số quả chanh nhiều hơn số quả cam 72 quả. Hỏi Bác Ba hái bao nhiêu quả cam? Bao nhiêu...

Có thể bạn quan tâm:

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ

BÀI 1:

Tìm hai số có hiệu bằng 90, biết số lớn bằng 7/2 số bé?

Xem thêm đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 2:

Tìm hai số có hiệu bằng 68, biết số lớn gấp 3 lần số bé.

Xem thêm đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 3:

Bác Ba hái chanh và cam, biết số quả cam bằng 1/4 số quả chanh và số quả chanh nhiều hơn số quả cam 72 quả. Hỏi Bác Ba hái bao nhiêu quả cam? Bao nhiêu quả chanh?

Xem thêm đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 4:

Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất có nhiều hơn thùng thứ hai 24 lít, biết 1/5 số dầu của thùng thứ nhất thì bằng 1/3 số dầu thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Xem thêm đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 5:

Huệ có nhiều hơn Hùng 21 que tính, biết rằng nếu Hùng có thêm 3 que tính thì số que tính của Hùng bằng 2/5 số que tính của Huê. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu que tính?

Xem thêm đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 6:

Dũng có số bi gấp 4 lần số bi của Bình, biết rằng nếu Dũng cho Bình 18 viên bi thì hai bạn có số bi bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Xem thêm đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 7:

Có hai hộp kẹo, hộp thứ nhất có nhiều hơn hộp thứ hai 24 viên kẹo, biết rằng nêu lấy 6 viên kẹo từ hộp thứ nhất bỏ sang hộp thứ hai thì số kẹo của hộp thứ hai sẽ bằng 5/8 số kẹo của hộp thứ nhất. Hỏi mỗi hộp kẹo có bao nhiêu viên kẹo?

Xem thêm đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 8:

Một nhà máy có hai tổ công nhân, trong tháng qua tổ thứ nhất sản xuất kém tổ thứ hai 225 sản phẩm và nếu tổ thứ hai sản xuất thêm được 27 sản phẩm thì tổ thứ hai sản xuất bằng 7/4 tố thứ nhất. Hỏi mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

Xem thêm đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 9:

Trong một cửa hàng văn phòng phẩm có số bút chì xanh nhiều gấp 3 lần số bút chì đỏ. Sau khi cửa hàng bán đi 12 bút chì xanh và 7 bút chì đỏ thì bút chì xanh còn hơn bút chì đỏ là 51 cây. Hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu bút chì xanh? Bao nhiêu bút chì đỏ?

Xem thêm đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 10:

Một tổ hợp may gồm hai tổ, tổ một có số công nhân gấp 3 lần tổ hai, biết rằng nếu chuyển 20 công nhân từ tổ một sang tổ hai thì tổ hai có nhiều hơn tổ một 4 người. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu công nhân?

Xem thêm đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 11:

Có hai thùng dầu, biết rằng nếu chuyển 2 lít dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì số dầu ở hai thùng bằng nhau, còn nếu chuyển 2 lít dầu từ thùng thứ hai sang thùng thứ nhất thì số dầu ở thùng thứ hai bằng 1/3 số dầu ở thùng thứ nhất. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Xem thêm đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 12:

Có ba bao đường, biết 1/3 số đường của bao thứ nhất thì bằng 1/5 số đường của bao thứ hai và 1/7 số đường của bao thứ ba, bao thứ ba có nhiều hơn bao thứ hai 6 kg đường. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kilôgam đường?

Xem thêm đáp án chi tiết tại đây.

BÀI 13:

Có 3 tổ tham gia trồng cây. Tổ một trồng được số cây bằng 3/4 số cây của tổ hai, tổ ba trồng được số cây bằng 1/2 số cây của tổ hai, biết tổ một trồng nhiều hơn tổ ba 14 cây. Hỏi mỗi tổ trồng được bao nhiêu cây?

Xem thêm đáp án chi tiết tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 16/02 năm 2019 | Tin mới | Tag: