Tiết 91. Các số có bốn chữ số – Sách bài tập Toán 3 tập 2

| Tin mới | Tag:

Các số có bốn chữ số bài tập toán 3

1. Viết (theo mẫu):

Các số có bốn chữ số bài tập toán 3

2. Em tự viết đầy đủ vào các ô trống trong bảng (các chữ số hàng nghìn khác 0):

3. Số?

Đáp án

1.

2.

3.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận