Tiết 91. Các số có bốn chữ số – Sách bài tập Toán 3 tập 2

Các số có bốn chữ số bài tập toán 3 1. Viết (theo mẫu): 2. Em tự viết đầy đủ vào các ô trống trong bảng (các chữ số hàng nghìn khác 0): 3. Số? Đáp án 1. 2. 3. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Các số có bốn chữ số bài tập toán 3

1. Viết (theo mẫu):

Các số có bốn chữ số bài tập toán 3

2. Em tự viết đầy đủ vào các ô trống trong bảng (các chữ số hàng nghìn khác 0):

3. Số?

Đáp án

1.

2.

3.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: