Tiết 90. Luyện tập chung – Sách Bài tập Toán 3 tập 1

Tiết 90 sách bài tập toán 3 tập 1 1. Một người trong buổi sáng bán được 72kg gạo, buổi chiều bán được số gạo bằng 1/3 số gạo bán được buổi sáng. Hỏi cả hai buổi người đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam? Bài...

Có thể bạn quan tâm:

Tiết 90 sách bài tập toán 3 tập 1

1. Một người trong buổi sáng bán được 72kg gạo, buổi chiều bán được số gạo bằng 1/3 số gạo bán được buổi sáng. Hỏi cả hai buổi người đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 60m, chiều dài 18m. Tính chiều rộng của mảnh đất đó.

Bài giải

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3. Số?

Tiết 90 sách bài tập toán 3 tập 1

4. Điền vào mỗi chữ số 1 ; 2 ; 3 ; 4 vào một ô trống để được phép tính đúng :

Đáp án

1. Số gạo mà buổi chiều bán được là:

72 : 3 = 24 (kg).

Số gạo cả hai buổi mà người đó bán được là:

72 + 24 = 96 (kg).

Đáp số: 96kg.

2. Nửa chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là: 60 : 2 = 30 (m).

Chiều rộng mảnh đất đó là :

30 – 18 = 12 (m)

Đáp số: 12m.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: