Tiết 9. Ôn tập các bảng chia – Sách Bài tập Toán 3 tập 1

Đáp án sách bài tập toán 3 1. Tính nhẩm (theo mẫu) : 2. Tính nhẩm: a) 40 : 2 = ……………….. 90 : 3 = ……………….. 80 : 4 = ……………….. 50 : 5 = ……………….. b) 400 : 2 = ……………….. 900 : 3 = ……………….. 800 : 4 = ……………….. 500 : 5 = ……………….. 3. Tính (theo mẫu): 24 : 3 + 12 = 8 + 12 = 20 a) 18 : 2 + 18 = ……………… = ……………… b) 32 : 4 – 5 = ……………… =...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án sách bài tập toán 3

1. Tính nhẩm (theo mẫu) :

Đáp án sách bài tập toán 3

2. Tính nhẩm:

a) 40 : 2 = ………………..

90 : 3 = ………………..

80 : 4 = ………………..

50 : 5 = ………………..

b)

400 : 2 = ………………..

900 : 3 = ………………..

800 : 4 = ………………..

500 : 5 = ………………..

3. Tính (theo mẫu):

24 : 3 + 12 = 8 + 12

= 20

a) 18 : 2 + 18 = ………………

= ………………

b) 32 : 4 – 5 = ………………

= ………………

c) 50 : 5 + 5 = ………………

= ………………

4. Có 32 bút chì được xếp đều vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu bút chì?

Bài giải

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

5. Lớp 3A có 45 học sinh chia đều thành 5 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh?

Bài giải

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Đáp án

2.

3.

a) 27 ;

b) 3 ;

c) 15.

4. Số cây bút chì mỗi hộp có là:

32 : 4 = 8 (cây)

5. Số học sinh ở mỗi tổ có là:

45 : 5 = 9 (học sinh)

Xem thêm Tiết 10 – Sách bài tập toán 3 tập 1 tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: