Tiết 89 – Luyện tập chung – Sách Bài tập Toán 3 tập 1

| Tin mới | Tag:

Tiết 89 sách bài tập toán 3

1. Với hai số trong mỗi bảng, hãy tìm số thứ ba để có thể lập được hai phép cộng và hai phép trừ đúng:

2. Với hai số trong mỗi bảng, hãy tìm số thứ ba để có thể lập được hai phép nhân và hai phép chia đúng:

3. Số?

Đáp án:Học sinh tự giải

Xem thêm Tiết 90 – Sách Bài tập Toán 3 tập 1 tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận