Tiết 89 – Luyện tập chung – Sách Bài tập Toán 3 tập 1

Tiết 89 sách bài tập toán 3 1. Với hai số trong mỗi bảng, hãy tìm số thứ ba để có thể lập được hai phép cộng và hai phép trừ đúng: 2. Với hai số trong mỗi bảng, hãy tìm số thứ ba để có thể lập được hai phép nhân và hai phép chia đúng: 3. Số? Đáp án:Học sinh tự giải Xem thêm Tiết 90 – Sách Bài tập Toán 3 tập 1 tại đây. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Tiết 89 sách bài tập toán 3

1. Với hai số trong mỗi bảng, hãy tìm số thứ ba để có thể lập được hai phép cộng và hai phép trừ đúng:

2. Với hai số trong mỗi bảng, hãy tìm số thứ ba để có thể lập được hai phép nhân và hai phép chia đúng:

3. Số?

Đáp án:Học sinh tự giải

Xem thêm Tiết 90 – Sách Bài tập Toán 3 tập 1 tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: