Tiết 88. Luyện tập – Sách Bài tập Toán 3 tập 1

Tiết 88 sách bài tập toán 3 1. Hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là 60cm và 4dm. Hỏi chu vi hình đó bằng bao nhiêu mét? Bài...

Có thể bạn quan tâm:

Tiết 88 sách bài tập toán 3

1. Hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là 60cm và 4dm. Hỏi chu vi hình đó bằng bao nhiêu mét?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

2. Viết đầy đủ phép tính vào ô trống:

Tiết 88 sách bài tập toán 3

3. Tìm hiểu rộng hình chữ nhật, biết nửa chu vi hình chữ nhật là 32dm và chiều dài 18dm.

Bài giải

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

4. Chu vi hình vuông là 72m. Tính cạnh hình vuông đó.

Bài giải

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

5. Đúng ghi Đ ; sai ghi S:

Chu vi hình vuông là 2m 4cm. Cạnh hình vuông đó là:

Đáp án

1. Đổi : 60cm = 6dm.

Chu vi hình chữ nhật đó là:

(6 + 4) = 20 (dm).

Đáp số: 2m.

2.

3. Chiều rộng hình chữ nhật đó là:

32 : 18 = 14 (dm).

Đáp số: 14 dm

4. Cạnh hình vuông đó là:

71 : 4 = 18 (m)

Đáp số: 18m.

Xem thêm Tiết 89 – Sách Bài tập Toán 3 tập 1 tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: