Tiết 60. Luyện tập – Sách Bài tập Toán 3 tập 1

Tiết 60 sách bài tập toán 3 1. Với hai số trong mỗi bảng, hãy tìm số tứ ba để có thể lập được hai phép nhân và hai phép chia đúng (theo mẫu): 2. Một người nuôi 40 con thỏ. Sau khi mua thêm 16 con thỏ, người đó nhốt toàn bộ số thỏ vào các chuồng, mỗi chuồng có 8 còn thỏ. Hỏi có bao nhiêu chuồng thỏ đó? Bài...

Có thể bạn quan tâm:

Tiết 60 sách bài tập toán 3

1. Với hai số trong mỗi bảng, hãy tìm số tứ ba để có thể lập được hai phép nhân và hai phép chia đúng (theo mẫu):

Tiết 60 sách bài tập toán 3

2. Một người nuôi 40 con thỏ. Sau khi mua thêm 16 con thỏ, người đó nhốt toàn bộ số thỏ vào các chuồng, mỗi chuồng có 8 còn thỏ. Hỏi có bao nhiêu chuồng thỏ đó?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

3. a) Tô màu 1/8 số ô vuông ở hình A.

b) Tô màu số ô vuông ở hình B gấp 3 lần số ô vuông ở hình A.

Đáp án

2. Số con thỏ có tất cả là:

40 + 16 = 56 (con)

Số chuồng thỏ con có là:

56 : 8 = 7 (chuồng)

Đáp án: 7 chuồng.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: