Tiết 53. Bảng nhân 8 – Sách Bài tập Toán 3 tập 1

Bảng nhân 8 bài tập toán 3 1. Tính rồi điền kết quả vào ô trống: 2. Viết (theo mẫu) 3. Mỗi bàn được bày 8 cái bát. Hỏi 6 bàn được bày bao nhiêu cái bát? Bài...

Có thể bạn quan tâm:

Bảng nhân 8 bài tập toán 3

1. Tính rồi điền kết quả vào ô trống:

2. Viết (theo mẫu)

3. Mỗi bàn được bày 8 cái bát. Hỏi 6 bàn được bày bao nhiêu cái bát?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

4. Số?

Đáp án

2.

Bảng nhân 8 bài tập toán 3

3. 6 bàn bày được số cái bát là:

8 × 6 = 48 cái

Đáp số 48 cái.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: