Tiết 173. Luyện tập chung – Sách Bài tập Toán 3 tập 2

Luyện tập toán lớp 3 1. Xe thứ nhất chở 135kg gạo, xe thứ hai chở số gạo gấp đôi xe thứ nhất, xe thứ ba chở bằng 1/5 số gạo của xe thứ hai. Hỏi xe thứ ba chở bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Bài giải Loading......

Có thể bạn quan tâm:

Luyện tập toán lớp 3

1. Xe thứ nhất chở 135kg gạo, xe thứ hai chở số gạo gấp đôi xe thứ nhất, xe thứ ba chở bằng 1/5 số gạo của xe thứ hai. Hỏi xe thứ ba chở bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

Loading…

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

2. Một vòi nước chảy trong 5 phút được 40l nước vào bể. Hỏi muốn chảy được 1000l nước vào bể thì vòi đó phải chảy trong bao lâu?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

3. Điền số thích hợp vào ô trống:

Luyện tập toán lớp 3

Đáp án

1. Số gạo xe thứ hai chở được:

135 × 2 = 270 (kg).

Số gạo xe thứ ba chở được:

270 : 5 = 54 (kg).

Đáp số: 54 kg

2.

Trong 1 phút vòi nước chảy được : 40 : 5 = 8 (l).

Thời gian vòi nước chảy được 1000 lít nước : 1000 : 8 = 125 (phút).

Đáp số : 125 phút.

3.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: