Tiết 14. Xem đồng hồ – Sách bài tập Toán 3 tập 1 (Tiếp)

Xem đồng hồ bài tập toán 3 tập 1 1. Đồng hồ chỉ mấy giờ? (theo mẫu) 2. Viết số phút vào ô trống (theo mẫu) : 3. Đúng ghi Đ ; sai ghi S. Bạn Tú tập thể dục từ 6 giờ 10 phút đến 6 giờ 20 phút. Bạn Tú tập thể dục trong bao nhiêu phút? Đáp án 1. a) 10 giờ 45 phút 11 giờ kém 15 phút ; b) 9 giờ 35 phút 10 giờ kém 25 phút ; c) 1 giờ 55 phút 2 giờ kém 5 phút ; d) 2 giờ 50 phút 3 giờ kém 10 phút ; e)...

Có thể bạn quan tâm:

Xem đồng hồ bài tập toán 3 tập 1

1. Đồng hồ chỉ mấy giờ? (theo mẫu)

Xem đồng hồ bài tập toán 3 tập 1

2. Viết số phút vào ô trống (theo mẫu) :

3. Đúng ghi Đ ; sai ghi S.

Bạn Tú tập thể dục từ 6 giờ 10 phút đến 6 giờ 20 phút.

Bạn Tú tập thể dục trong bao nhiêu phút?

Đáp án

1. a) 10 giờ 45 phút 11 giờ kém 15 phút ;

b) 9 giờ 35 phút 10 giờ kém 25 phút ;

c) 1 giờ 55 phút 2 giờ kém 5 phút ;

d) 2 giờ 50 phút 3 giờ kém 10 phút ;

e) 5 giờ 40 phút 6 giờ kém 20 phút.

3. a) S b) Đ

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: