Tiết 13. Xem đồng hồ – Sách Bài tập Toán 3 Tập 1

Xem đồng hồ toán lớp 3 1. Đồng hồ chỉ mấy giờ? 2. Nối hai đồng hồ chỉ cùng thời gian vào buổi chiều hoặc buổi tối : 3. Vẽ thêm kim vào mỗi đồng hồ: Đáp án: 1. a) 1 giờ 15 phút ;b) 2 giờ 20 phútc) 3 giờ 30 phútd) 9 giờ 35 phúte) 6 giờ 45 phútd) 9 giờ 55 phút2. Học sinh tự giải 3. Học sinh tự giải Xem thêm Tiết 14 – Sách bài tập Toán 3 tại đây. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Xem đồng hồ toán lớp 3

1. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Xem đồng hồ toán lớp 3

2. Nối hai đồng hồ chỉ cùng thời gian vào buổi chiều hoặc buổi tối :

3. Vẽ thêm kim vào mỗi đồng hồ:

Đáp án:

1.

a) 1 giờ 15 phút ; b) 2 giờ 20 phút c) 3 giờ 30 phút
d) 9 giờ 35 phút e) 6 giờ 45 phút d) 9 giờ 55 phút

2. Học sinh tự giải

3. Học sinh tự giải

Xem thêm Tiết 14 – Sách bài tập Toán 3 tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: