Tiết 13. Xem đồng hồ – Sách Bài tập Toán 3 Tập 1

| Tin mới | Tag:

Xem đồng hồ toán lớp 3

1. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Xem đồng hồ toán lớp 3

2. Nối hai đồng hồ chỉ cùng thời gian vào buổi chiều hoặc buổi tối :

3. Vẽ thêm kim vào mỗi đồng hồ:

Đáp án:

1.

a) 1 giờ 15 phút ; b) 2 giờ 20 phút c) 3 giờ 30 phút
d) 9 giờ 35 phút e) 6 giờ 45 phút d) 9 giờ 55 phút

2. Học sinh tự giải

3. Học sinh tự giải

Xem thêm Tiết 14 – Sách bài tập Toán 3 tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận