Tiết 129. Luyện tập – Sách bài tập Toán 3 tập 2

Sách bài tập Toán 3 tập 2 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Cho dãy số liệu sau đây. 12 ; 23 ; 34 ; 45 ; 56 ; 67 ; 78 ; 89. a) Dãy số trên có bao nhiêu số?A. 18 sốB. 9 sốC. 8 sốD. 16 sốb) Số thứ năm trong dãy là số nào?A. 3B. 5C. 45D. 562. Đây là bảng thống kê lượng gạo tẻ và gạo nếp bán được của một cửa hàng trong bốn tuần lễ: Trong cả bốn tuần lễ: a) Số gạo tẻ bán...

Có thể bạn quan tâm:

Sách bài tập Toán 3 tập 2

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Cho dãy số liệu sau đây.

12 ; 23 ; 34 ; 45 ; 56 ; 67 ; 78 ; 89.

a) Dãy số trên có bao nhiêu số?

A. 18 số B. 9 số C. 8 số D. 16 số

b) Số thứ năm trong dãy là số nào?

A. 3 B. 5 C. 45 D. 56

2. Đây là bảng thống kê lượng gạo tẻ và gạo nếp bán được của một cửa hàng trong bốn tuần lễ:

Sách bài tập Toán 3 tập 2

Trong cả bốn tuần lễ:

a) Số gạo tẻ bán được là:

…………………………………………………………………………………………………….

b) Số gạo nếp bán được là:

…………………………………………………………………………………………………….

c) Cả hai loại gạo bán được là:

…………………………………………………………………………………………………….

d) Lượng gạo tẻ bán nhiều hơn lượng gạo nếp là:

…………………………………………………………………………………………………….

3. Trong cuộc thi viết chữ viết, các bạn khối lớp 3, khối lớp 4 và khối lớp 5 đã đoạt các giải sau đây:

a) Khối lớp 3: 5 giải nhất, 12 giải nhì, 20 giải ba.

b) Khối lớp 4 : 7 giải nhất, 15 giải nhì, 18 giải ba.

c) Khối lớp 5: 10 giải nhất, 17 giải nhì, 21 giải ba.

Hãy viết số thích hợp vào ô trống trong bảng thống kê số liệu:

Đáp án

1. a) C ; b) D.

2.

a) 4550kg gạo tẻ ; b) 2930kg gạo nếp ;
c) 4550 + 2930 = 7480 (kg) d) 4550 − 2930 = 1620 (kg).

3.

Sách bài tập Toán 3 tập 2

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: