Tiết 120. Thực hành xem đồng hồ – Sách Bài tập Toán 3 tập 2

| Tin mới | Tag:

Cách xem đồng hồ

1. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Cách xem đồng hồ

2. Nối đồng hồ với thời gian thích hợp:

3. Vẽ kim đồng hồ chỉ:

Đáp án

1.

5 giờ 5 phút 3 giờ 41 phút 7 giờ 53 phút
hoặc 4 giờ kém 19 phút hoặc 8 giờ kém 7 phút

2, 3. Học sinh tự giải.

Xem thêm Tiết 121 – Sách Bài tập Toán 3 tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận