Tiết 100. Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 – Sách bài tập Toán 3

Phép cộng trong phạm vi 10000 toán 3 1. Đặt tính rồi tính :4857 + 2319 5132 + 1873 1234 + 776 …………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..2. Tìm x:a) x – 4035 = 1970 b) x – 345 = 2468 ………………………… ………………………… ………………………… …………………………...

Có thể bạn quan tâm:

Phép cộng trong phạm vi 10000 toán 3

1. Đặt tính rồi tính :

4857 + 2319 5132 + 1873 1234 + 776
………………….. ………………….. …………………..
………………….. ………………….. …………………..
………………….. ………………….. …………………..

2. Tìm x:

a) x – 4035 = 1970 b) x – 345 = 2468
………………………… …………………………
………………………… …………………………
………………………… …………………………

3. Để may quần áo, đội thứ nhất nhận 2680m vải, đội thứ hai nhận nhiều hơn đội thứ nhất 50m vải. Hỏi cả hai đội nhận được bao nhiêu mét vải để may quần áo?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

4. a) Viết số bé nhất có bốn chữ số: …………………………………………….

b) Viết số lớn nhất có ba chữ số :………………………………………………

c) Tính tổng của hai số đó: ……………………………………………………………….

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Điền số vào chỗ chấm : 2km 9m + 345m = …….. m

A. 635 B. 3245 C. 2345 D. 2354

Đáp án

1.

Phép cộng trong phạm vi 10000 toán 3

2.

a) x – 4035 = 1970 b) x – 345 = 2468
x = 1970 + 4035 x = 2468 + 345
x = 6005 x = 2813

3. Số mét vải đội thứ hai nhận được là: 2680 + 2730 = 5410 (m).

Số mét vải hai đội nhận được để may quần áo là: 2680 + 2730 = 5410 (m).

Đáp số: 5410m vải.

4.

a) 1000 ; b) 999 ; c) 1999.

5. D.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: