Thể tích hình hộp chữ nhật – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Thể tích hình hộp chữ nhật sách toán lớp 5

Chú ý

Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

v= a x b x c

(a, b, c là ba kích thước của hình hộp chữ nhật)

1. Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao c.

a) a = 5cm; b = 4cm; c = 9cm.
b) a = 1,5m; b = 1,1m; c = 0,5m.
c) a = 2/5 dm; b = 1/3dm; c = 3/4dm.

>> Xem đáp án tại đây.

2. Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình bên:

Thể tích hình hộp chữ nhật sách toán lớp 5

>> Xem đáp án tại đây.

3. Tính thể tích của hòn đá nằm trong bể nước theo hình dưới đây:

Thể tích hình hộp chữ nhật sách toán lớp 5

>> Xem đáp án tại đây.

Xem thêm Thể tích hình lập phương tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận