Tạo và sử dụng SSL Certificates miễn phí cho website của bạn

| Tin mới | Tag:

Bài này mình giới thiệu cách tạo và SSL Certificates miễn phí cho website chạy trên VPS cài hệ điều hành Centos, sử dụng Apache 2.

Bước 1: Bạn cần cài mod_ssl cho máy chủ của bạn

Bước 2: Tạo 1 SSL Certificates miễn phí.

– Bạn có thể vào đây để đăng ký 1 SSL Certificates miễn phí 90 ngày

https://www.instantssl.com/free-ssl-certificate.html

free ssl certificates 90 ngay

Nhấn vào Download Free SSL để bắt đầu.

free ssl certificates 90 ngay - setup

 

Trong form này yêu cầu bạn phải nhập Certificate Signing Request (CSR) on your webserver.

Để lấy CSR bạn cần xem hướng dẫn tại đây: Hướng dẫn tạo file CSR dùng để đăng ký SSL bằng công cụ OpenSSL trên Linux

Bình luận
0

Bình luận