Soạn văn bài: Con chó bấc

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 1. Tác giả: Giắc Lân đơn: là nhà văn người Mĩ. Ông trải qua thời thanh niên vất vả từng phải làm nhiều nghề để kiếm sống và sớm tiếp cận với chủ nghĩa xã hội. Ông là tác giả của nhiều cuốn tiếu thuyết: Tiếng gọi nới hoang dã (1903), Sói biển (1904) , Nanh trắng (1906), Gót sắt (1907),... 2. Tác phẩm: Tóm tắt: Bấc là một con chó bị bắt cóc đưa lên Bắc cữ...

Có thể bạn quan tâm:

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Tác giả:

Giắc Lân đơn: là nhà văn người Mĩ. Ông trải qua thời thanh niên vất vả từng phải làm nhiều nghề để kiếm sống và sớm tiếp cận với chủ nghĩa xã hội. Ông là tác giả của nhiều cuốn tiếu thuyết: Tiếng gọi nới hoang dã (1903), Sói biển (1904) , Nanh trắng (1906), Gót sắt (1907),…

2. Tác phẩm:

Tóm tắt: Bấc là một con chó bị bắt cóc đưa lên Bắc cữ để kéo xe trượt tuyết cho những người đi tìm vàng. Bấc đã qua tay nhiều ông chủ độc ác. Chỉ riêng Giôn Thoóc-tơn là người chủ có lòng nhân từ đã cảm hóa Bấc. Về sau, khi Thoóc-tơn chết, Bấc hoàn toàn dứt bỏ con người, đi theo tiếng gọi nơi hoang dã và trở thành con sói hoang.

Ngày 14/05 năm 2019 | Tin mới | Tag: